Başyazı »

Yorum Yap | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Şubat 2011

Malazgird’de Buluşanlar

Yorum Yap | 236 defa okundu

 
Tarih şöyle yazıyor:
1
Yukarıdaki açıklamadan anlaşıldığına göre, binlerce km. uzakta yüz yıllar boyunca yekdiğerinden ayrı düşen kardeşlerin savaşlarında (veya savaş ertesinde) dramatik buluşmaları Türk Kavimleri tarihinde çok defa tekrarlanan kader birliğini yansıtır.
Atalarımız iyi ve kötü …

Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri

Yorum Yap | 449 defa okundu
cin-kaynaklarina-gore-bati-turkleri

Türkolog D. Sinor’un “erişilmez” dediği, istisnasız tüm araştırmacı ve tarihçilerin birinci el müracaat eseri olarak kullandıkları bu kaynak, hem kitaplığınızın önemli bir boşluğunu dolduracak, hem de sizi bugüne kadar hiç duymadığınız bilgilerle donatacaktır.
Tarih yapan ama …

Moğolistandaki Türkçe Kitabeler

Yorum Yap | 326 defa okundu
eski-turk-yazitlari

En eski zamanlardan beri Türk namı altında zikrettiğimiz büyük kavm orta Asyanın geniş sahalarına yayılmış bulunuyordu ve bu pek engin ülke içerisinde birbirleriyle pek hafif ve pek çok değişen rabıtalarla  bağlı bir yığın müteferrik kabileler …

Hakasya

Yorum Yap | 627 defa okundu
hakasya1

 Timur ÖZKAN

Türk göçleri, Altay dağlarının kuzeyi ile Sayan dağlarının güneybatısı arasındaki bölgeden başladı. Oğuzların yola çıktığı ve kaynaklarda Ötüken olarak adlandırılan bölge bugün, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay ve Tuva ile birlikte Hakasya Özerk Cumhuriyeti sınırları …

Modern Kimyanın Kurucusu/ Ebu Musa Cabir Bin Hayyan

Yorum Yap | 1.929 defa okundu
alem

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi. Tebe-i tâbiîndendir. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Horasanlı, Tuslu, Harrânlı ve Kûfeli olduğu söylenen Câbir’in âilesi hakkında çok az bilgi vardır. İslâm âleminde Sûfi, …

Efsanevi Soylar

Yorum Yap | 576 defa okundu
efsanevisoylar

SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR* 
 Gökhan YILMAZ
ÖZET
Bu çalışma, erken dönem Türk düşüncesindeki devlet yapılanmasında mitolojinin sağladığı katkı üzerinedir. Siyasi iktidarın meşrûiyetini temellendirmede kullandığı gerekçelerden biri olan köken miti ve buna …

Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri

Bir Yorum | 597 defa okundu
cin-kaynaklarina-gore-dogu-turkleri

Eski Türklerden günümüze yetip gelen yazılı kaynaklar sadece taş kitabelerdir. Ama, E. Chavannes’in dediği gibi, onlar da tek başına bir halkın tarihini yeniden kurmaya yetmemektedir. İşte bu noktada Çin yıllıkları imdadımıza yetişmektedir ki, şu ana …

El-Cezeri: Sibernetik Robot Biliminin Babası ve Hidro-Mekanik Dehası

Yorum Yap | 745 defa okundu
el-cezeri

El-Cezeri Kimdir?

El-Cezeri, çağımızdan yüzlerce yıl önce keskin zekası ile elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapmış ve günlük hayata geçirmiş olağanüstü bir biliminsanıdır.
Tam ismi, Cizreli Ebul-iz (Ebû’l İz İbni İsmail İbni Rezzaz …