Başyazı »

Yorum Yap | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Mart 2011

Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler

Yorum Yap | 337 defa okundu
bizans

VII. yüzyılda thema sisteminin kurulmasından sonra XI. yüzyılın ilk çeyreğine kadar eyaletlerden gelen birlikler Bizans ordusunun asıl gücünü oluşturmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda thema kuvvetlerinin gücünün kırılmasının ardından ücretli askerlerin ön …

Avarlar

Yorum Yap | 323 defa okundu
avarlar

 Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar’ın menşei konusunda çok uzun tartışmalar yapılmış. Fakat artık onların Türk olduğu ilim alemine kabul edilmeye başlanmıştır. Bunların menşeinin Türk olduğunun ortaya çıkması arkeolojik kazı ve araştırmalar sayesinde olmuştur.

Avarlar’ın Moğol …

Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler/Nevzat Köseoğlu

Yorum Yap | 332 defa okundu
turk-dunyasi-tarihi-ve-turk-medeniyeti

“Bu kitap, Osmanlı merkez olmak üzere Türk tarihinin destansı bir hikâyesidir; üslup olarak geleneksel tarihlerimizi hatırlatabilir; içerik olarak da bilinen muteber kaynaklarımız kullanılmıştır.
Kitaptaki değerlendirme makalelerinde bütünlüğü olan bir tarih ve kültür anlayışı parça parça işlenmiştir. …

TÜRKLERİN MEDENİYET TARİHİNDEKİ YERLERİ

2 Yorum | 456 defa okundu
divrigi_ulu_cami_giris

Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, No 87,
Ankara/2007

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ

Bu yazının amacı Türklerin insanlığa kazandırdığı değerler olunca, konuya başlamadan önce kültür ve medeniyet nedir? Kültür ile  medeniyet arasında ne gibi farklar bulunmaktadır? Kanaatimizce kısaca bunları izah etmekte fayda vardır. …

Satrancın Atası Türk Zeka Oyunu “Mangala”

2 Yorum | 1.109 defa okundu
mangala

Tarihi araştırmalar bu oyunun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığını göstermektedir.
Dünyada “Coffee House” kültürünün temelleri 1554 yılında İstanbul’da atılmış; İstanbul’dan sonra günümüz Avrupa’sında kahve kültürünün izleri 1650 yılından itibaren, bizden 96 yıl sonra görülmeye başlanmıştır. …

Kaşgar

Yorum Yap | 895 defa okundu
kasgar

 
Kaşgar, ( Uygur Türkçesinde قەشقەر ) Doğu Türkistan’ın batısında yer alan tarihi bir Türk şehridir.

Taklamakan Çölünün batısında Tienşan Dağlarının eteklerinde yer alan Kaşgar deniz seviyesinden 1290 m yükseklikte kurulmuştur. Şehrin kuruluşu tarihi Han Hanedanlığıdönmine kadar uzanmaktadır. Şehirde ilk hüküm …

Hazar Tarihi : Türkler, Yahudiler, Ruslar

Yorum Yap | 568 defa okundu
hazar-tarihi

1972 yılında ölen Rus tarihçi ve arkeolog M. İ. Artamonov’un Hazar Tarihi (Türkler, Yahudiler, Ruslar), adlı bu eseri, sahasında yazılmış en temel kaynak eserdir. Artamonov’dan sonra Hazarlar, Ruslar ve Hazar Yahudileri hakkında eser yazanların hemen tamamı, Artamonov’un …

Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Yorum Yap | 955 defa okundu
bahaeddin-ogel

Kurdun Türk destanlarındaki yeri Bahaeddin Ögel’in çalımalarında ayrıntılı yer almış iken;Bozkurt, Gök kuyruklu kurt, Gök Kurt, Gök yeleli kurt (Uygur Oğuznâmesinde, Boz yeleli tecrübeli korkunç kurtlar), Böri-Tigin/Bor Çıgın (Cengiz Han’ın olu), Kurt/börü (Belki de çok …