Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Nisan 2011

Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni

Yorum Yap | 392 defa okundu
bilgisoleni

Bildiriler

Bilgi şöleninde dokuz ayrı bildiri sunulmuştur. Bildirileri okumak  için buraya tıklayın…

1-Geleneksel Türk Dininden Anadolu’ya Taşınanlar(Larisa ANJİGANOVA)
2-Geleneksel ve Çağdaş Hakas Kamlığı (Valeriy VASİLYEV)
3-Saha Halkının Kamlığı(Bülent GÜL)
4-Moğolistan Duhaları /Tsaatanlar(Meldan TANRISAL)
5-Pueblo Kızılderililerinin Çok Yönlü Kachinasi (Ahmet Ali ARSLAN)
6-Orta …

Emel Esin

Yorum Yap | 1.528 defa okundu
emel-esin

Türk bilim hayatında yakın senelerde sosyal ve kültür sahalarında bilim ve bilgin nesilleri arasında olmak gereken bağlar zayıflamaktadır. Nesiller arasındaki bağ­ları sıklaştıracak çareler aramak lâzım geliyor. Türk bilim âleminde seçkin bir yer tutan âlimlerimizi tanıtacak, …

Mokan Kagan

Yorum Yap | 1.061 defa okundu
mokan

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ
Börü Kan (Mo-kan) ismini belki de şimdiye kadar pekçok kişi ilk defa duyuyor olabilir. Ama o da Türk tarihinin büyük kahramanları arasında yer almaktadır. Şanlı Kök Türk Devletimizin kurucusu Bumın Kagan’ın ikinci çocuğudur.
Türklerle  …

Eski Çin Kültürü ve Türkler

Yorum Yap | 652 defa okundu
Eski Çin Kültürü ve Türkler

“Çin,, denildiği zaman birçok insanlar, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan gelen bütün kültür tesirlerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. Çin, bizim için kendi içinde ve kendi kendine tekâmül eden kapalı bir kültürün timsalidir. Çin kültürünün bu …

İstemi Yabgu

Yorum Yap | 733 defa okundu
istemi-yabgu

Tarihte kurulan güçlü devletlerin çok üstün gayretli liderlerin sayesinde ve büyük bedellerin karşılığında ortaya çıktığını herkes bilir. Yüce Türk milleti, geçmişte  bugünkü  devletimizin  temellerini  atarken,  gösterdiği  cesaret  ve harcamış olduğu kan ile bunu ispatlamıştır. Bir vakitler Türk milletini …

Türk Mitolojisinde Göğün Direği

3 Yorum | 1.641 defa okundu
mitoloji

1. Göğün Direği, “Çadır” Direği
Türkler, “Göğün direğini”, bir çadır direğine benzetmişlerdi:
“Göğün de bir direği vardır” şeklindeki bu inanış, yeryüzünde çok yayılmış ve âdeta insanlığın bir malı olmuştur. Avrupalılar, eski Roma ve Yunan kültürleri de bu …

Bumin Kagan

Yorum Yap | 1.271 defa okundu
bumin

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ
 
Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde binlerce kahramana rastlamak mümkündür. Ancak bunlardan Bumın Kagan’ı da pekçok Türk büyüğü gibi ayrı bir yere koymak gerekir. Çünkü o, Türk topluluğunun milletleşme sürecindeki en önemli şahsiyetlerden birisidir. …

Şangay’da Beş Osmanlı Ajanı

Yorum Yap | 373 defa okundu
osmanli-ajan3

Osmanlının son döneminde İttihat ve Terakki lideri Enver Paşa’nın Pantürkizm ideali için Orta Asya’ya gizli görev ile gönderilen beş ajanın bölgede köşeye sıkınca soluğu aldıkları Şanghay’da yaşadıkları yer, bugün şehrin en güzel noktalarından birine dönüşmek …