Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Mayıs 2011

Türk Halk Anlatılarında Kadın

Yorum Yap | 755 defa okundu
Dilşad Hatun

Kadınlar üzerine yapılan araştırmalarda konu genelde mitolojik, antropolojik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik açılardan ele alınmıştır. Yine genelde, ya feminist açıdan bakılarak, kadının erkek egemen bir toplumda siyasî ve ekonomik anlamda geri planda kaldığı, kendi kimliğini ifade …

Fatih ve Fetih

Yorum Yap | 849 defa okundu
fetih1-gtt

“6 Nisan 1453 Cuma günü namaz sonrası 300.000 asker ve 120 parça donanmadan meydana gelen fetih ordusu ile karadan ve denizden kuşatılan ve bilhassa Molla Güranî ve Akşemseddin hazretlerinin her defasında Genç Cihangir’e moral ve …

Bengçi Arslan ve Ubangu Arslan

Yorum Yap | 501 defa okundu
bengci-arslan

Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Bu durum bütün Türk tarihi için geçerlidir. Bazan millete ve devlete öncülük edenler şahıslar olduğu gibi, bazan …

Türk Mitolojisinde Ruhlar

Yorum Yap | 1.498 defa okundu
Açuri (Orman Ruhu)

1-Doğanın Sahibi Olan Ruhlar
Altay halkları belirli bir yerin ya da birşeyin hakimi olarak tasarladıkları ruhlara “sahip” anlamında “e” derler. Yakutlarda buna iççi, Volga bölgesindeki Türklerde  öye, Buryatlarda ecen, Tunguzlarda ise amaka anlamdaşdır.
 
Türk-Moğol halkları, eskiden beri başka halklarca da …

Ötüken

10 Yorum | 8.031 defa okundu
otugen

Ötüken kenti, Türk tarihinde çok önemli yeri olan bir kenttir. İlk Türk devletlerine başkentlik yapması bu kentin en önemli özelliğidir. Geleneksel Türk inanışlarında da bu kentin önemli bir yeri vardır. Geleneksel Türk inanışında Ötüken, dünyanın …

Manas Destanında Kurt Kavramı

Yorum Yap | 669 defa okundu
kurt- türk çadırları

 
“Haberdar olunuz,
Göğüstedir kalbiniz ve gönlünüz,
Allah’ın sesiymiş diye,
İşte o zaman biliniz!”
Diye dua verdiklerinden sonra biri silkinerek Bozkurda dönüşür. …
 

 
 
Kurt anlayışına her millette rastlanılır. Aynı zamanda kurt motifi dünya edebiyatındaki yaygın motiflerdendir. Birçok halkarda, kurt-bozkurt’un totem hayvanı …

Eski Türklerde Sosyal Yapı ve Teşkilatlanma

Yorum Yap | 2.025 defa okundu
turklerde-sosyla-yapi-ve-teskilatlanma

A.Sınıf Farkı
Eski Türk toplumunda “soylu”‘ veya “Han-oğlu” olmak, bir kişiye bir çok imtiyaz sağlıyordu. Meselâ Manas destanında Almambet’in Manas’ın “Kırk yiğidinden biri olan Serek’i yaralaması normal karşılanıyordu. Manas bile “O Han oğludur, bunu yapabilir,” diyor.
Manas Destanı’nda “İI’in en …

Eski Türk Devlet Geleneği İçerisinde Armağanlar

Yorum Yap | 723 defa okundu
armaganlar- türk çadırları

 

Avrasya coğrafyasında 5000 yıllık bir tarihsel süreçten evrilerek gelen Türk kültür ve medeniyeti bu muazzam coğrafyada birçok devlet ve müessese vücuda getirmiştir. Bu devletler bulundukları zaman ve mekanın başat siyasal aktörleri olagelmişlerdir. Bu derin kurumsal …