Başyazı »

Yorum Yap | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Haziran 2011

Türk Destanları

Bir Yorum | 2.162 defa okundu
turk-destanlari

Bütün  dünya  edebiyatlarında  olduğu  gibi  Türk  Edebiyatının  da  ilk  örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin  bir  bölümü  …

Erken İç Asya Tarihi

Bir Yorum | 712 defa okundu
erken-ic-asya-tarihi

Cambridge Üniversitesi külliyatının en önemli kitaplarından biri olan Erken İç Asya Tarihi, her biri konusunun uzmanı tarihçilerin yazdığı makaleleri bir araya getiriyor. Dünyanın en ilginç coğrafyalarından biri, büyük uygarlıkların ´doğum yeri´ olan İç Asya´nın eski …

Köl Tigin

Yorum Yap | 308 defa okundu
kul-tegin

Bu çalışmamızda 684/685-731 yılları arasında bir Gök Türk ileri geleni olarak yaşamışolan Köl Tigin’in askerî yaşantısı incelenmiştir. Köl Tigin birçok sefere ve meydân savaşına katılarak savaşmıştır. Kuzey Çin’de Çinlilerle; Orta Asya’da Kırgızlarla, Karluklarla,Azlarla, Dokuz Oğuzlarla …

Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri

Yorum Yap | 245 defa okundu
eski-turk-yazitlari

1. Ötüken Kağanlık Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri
Bilindiği gibi, II. Kök Türk döneminin kudretli savaşçısı Köl Tigin 27 Şubat 731 yılında ölmüş; yoğ töreni 1 Kasım 731 ‘de yapılmış ve yazıtı da 21 Ağustos 732 yılında …

Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi

Yorum Yap | 349 defa okundu
attila

Macarların çeşitli Türk kavimleriyle olan ilişkilerinin tarihi miladi 5. yüzyıla kadar gider. Macarlar 896 yılında bugünkü yurtlarına yerleşinceye kadar Türk kavimleriyle bir nevi simbiyotik ilişki içerisinde yaşamıştır. 896 tarihinden sonra ise Macaristan topraklarına Kuman ve …

Atatürk,Macarlar ve Türk Tarih Tezi

Yorum Yap | 400 defa okundu
macarlar

XIX. Yüzyıl Sonlarından XX. Yüzyıl Başlarına Doğru Türk – Macar İlişkileri ve Atatürk
Osmanlı İmparatorluğunun daha ilk gelişme yıllarından başlayarak çok sık temaslarda bulunduğu ve 300 yıldan fazla mücadele ettiği Macarlar, 1541’den itibaren 150 yıldan fazla süren bir …

Türk Mitolojisinde Anne

Bir Yorum | 1.162 defa okundu
turk-mitolojisinde-anne

Doç. Dr. Muharrem KAYA[1]

Anne, insanın hayatının başlangıcı olduğu için pek çok kültürde, mitolojide çeşitli anlamlar, kutsallaştırmalar kazanmıştır. Türk mitolojisinde de anne işlevi üstlenen çeşitli unsurlara rastlamaktayız. Ama bunlara geçmeden önce ilkel sürü topluluğundan avcı toplayıcı …

Türklerin Uzakdoğu Siyasi ve Kültür Tarihine Etkileri

Bir Yorum | 977 defa okundu
turklerin-uzakdogkulturlerine-etkisi

A. Türklerin Tang/T’ang Hanedanlığı Döneminde Çinliler Üzerindeki Siyasi ve Kültürel Etkileri
Tang/T’ang Hanedanlığı, Göktürklerin büyük desteği ile kurulan bir devlet idi. Sui Hanedanlığı’nın son dönemlerinde, hanedanlığa bağlı çeşitli bölgelerde ayaklanmalar meydana geldiği zaman, Tai Yuan vilayetinin valisi Li Yuan, …