Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Temmuz 2011

İstanbul’un Düşüşünden Sonra Haçlı Seferi Planları

Yorum Yap | 261 defa okundu
haclilar

Kritobulos, İstanbul’un düşüşünden sonra (1453) bir kehanette bulunarak”Şöhreti evrenin sınırına kadar ulaşan kentin bundan böyle tüm kara vedenizleri talihsizliği ve düşüşüyle dolduracağını” söylemişti. Tanınmış İtalyantarihçi Agostino Pertusi’de Doğu Roma imparatorluğunun başkentinin Türkler tarafından fethinin dünya …

Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları

Yorum Yap | 601 defa okundu
papa-ii-urban

Haçlı Seferleri tarihi genel olarak doğu kaynakları  ve  batı  kaynakları  olmak  üzere  iki  kısımda  ele  alınır.  Ortaçağın en önemli olaylarından biri olan Haçlı Seferleri  ile ilgili İslam(Türk ve Arap) Latin, Doğu Roma, Ermeni ve  Süryani …

Reha Oğuz Türkkan- Eski Türk Tarihi

Yorum Yap | 144 defa okundu
Play

Uluğ Bey

Yorum Yap | 1.187 defa okundu
ulugbey

Türk dünyasının 15′inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Han’ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394′te Güney Azerbaycan’daki Sultaniyye’de doğdu. İyi bir eğitim görerek, 13 yaşındayken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi …

2500 Yıllık Çin İmparatorluğu Belgelerinde Hunlar Ve Türkistan

Yorum Yap | 902 defa okundu
hunlar-ve-turkistan-on-kapak

Pan yayınlarından çıkan kitap oldukça çarpıcı konuları ele almakta Hunların Asya siyasetinden, devlet geleneğine, siyasi ve iktisadi yaşantılarından, Çinliler ile olan şavaşları ve diğer ilişkilerini ele alıyor.
İpek Yolu serisinin ilk kitabı İpek Yolu 1, Çin-Doğu …

Eski Türklerde Bayram ve Festivaller

Yorum Yap | 810 defa okundu
eski-turklerde-bayramlar

Bayram kavramı ilk defa Kaşgarlı Mahmûd’un XI. yüzyılda yazdığı “Divar”da görülür.Kaşgarlı, kelimenin aslının “bedhrem” olduğunu, bu kelimeyi Oğuzların “beyrem” şekline çevirdiklerini belirtir. Yine Kaşgarlı’ya göre, “bayram eğlenme, gülme ve sevinme günüdür”.Bayramlar XI. yüzyıl Türk toplumunda, “bayram …

Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı

Yorum Yap | 947 defa okundu
eski-turk-yazitlari

Geçen yüzyılın sonunda araştırmacıların dikkatini çeken eski Türk runik yazısının menşei problemi, bugüne kadar çözülmüş değildir. Filologlar,tarihçiler ve etnograflar eski Türk runik yazısının ortaya çıkışı hususunda çeşitli tahminler(1)ileri sürmektedirler. Bunlara göre: Runik yazı boy tamgalarından,piktografik …

Türk Dilleri Ailesi

Yorum Yap | 378 defa okundu
turk-dilleri

Prof. Dr. Talat TEKİN

Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Kırgızca, Kazakça vb. gibi Türkçe(Türkiye Türkçesi) ile akraba ya da kardeş olan ve uzak  geçmişteki bir ana dilden,”Ana Türk  Dili”nden  türemiş bulunan  dillere dünya Türk  dilbilimi çevrelerinde,genellikle, …