Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Eylül 2011

Eski Türklerde Dil ve Edebiyat

2 Yorum | 1.008 defa okundu
eski-turklerde-dil-ve-edebiyat

Prof.Dr. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER

Türk dilinin ön tarihi üzerine bugüne değin pek çok şey yazılıp çizilmiştir. Bunların büyük bir kısmı Ural-Altay ve/veya Altay dil ailesi tartışmaları etrafında yazılıp çizilenlerdir. Bir dil ailesinden kısaca kökende tek bir …

Gumilev ve Zamanı

Yorum Yap | 533 defa okundu
gumilev

D.Ahsen BATUR
 
Lev Nikolayeviç Gumilëv (Gumilòff okunur) 80. doğum yıldönümünü kutlarken “artık bütün Rusya’da meşhur oldum” diyordu kendi kendine ama ne akademik çevreler, ne de geniş halk kitleleri seksen yaşındaki bir adamın doğum gününe fazla itibar …

Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar

2 Yorum | 1.332 defa okundu
hunlarin-kayip-kitaplari-sutralar

Yrd. Doç. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Özet
Tarihte Türklerin bilinen ilk yazılı eserleri taş kitabelerdir. Soğdca ve Göktürkçe kullanılarak yazılmış olan bu eserler tüm Orta Asya’ya yayılmış olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Peki Çinlilerle yüzyıllarca coğrafi, siyasi ve …

Vasily Viladimiroviç Bartold

Yorum Yap | 623 defa okundu
Barthold

D.Ahsen BATUR
“Peterburg’da burjuva bir ailede dünyaya geldim” diye başlıyor Vasily Viladimiroviç Bartold (Rusça imla ile Bartol’d) hayat hikayesine. Babasından çocuklarına intikal eden varlık, Bartold’un tahsil hayatını ve daha sonraki araştırmalarını, bu araştırmalar için yaptığı gezilerini finanse …

Kaghan Unvanının Menşei

Yorum Yap | 352 defa okundu
kaghan-unvaninin-mensei

Kurakichi SHİRATORİ

Kuzey Asya halkı tarafından kabul edilmiş olan birçok şeref ve otorite unvanları vardır; fakat bunların en barizlerinden biri, ihtimal ki khan veya kaghan’dır; çünkü bu unvan, nispeten daha önceki devirlerde görünmeye başlar ve, aynı …

Kapgan Kagan

Yorum Yap | 970 defa okundu
Wei nehri

Türk tarihinde dünya fatihi veyahut da Türk birliğini gerçekleştiren iki büyük hükümdardan söz edebiliriz. Bunlardan birisi Börü Tonga (Mo-tun)Yabgu, diğeri de Kapgan Kagan’dır. Siyasi literatürde “Turan” denilen, bütün Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi ülküsünü ilk defa …

Kenar Mahalle Çocukları

Yorum Yap | 456 defa okundu
Bereket motifli işleme - Noin-Ula Kurganı M.Ö. I.yy ( The State Hermitage Museum / Rusia)

D. Ahsen BATUR
Uygarlığın güya öncüsü ve kurucusu olduklarını savhunan Batılı bilim adamları, dünya halklarını medeniyet skalasında tasnife tabi tutarken, özellikle Türkleri, Amerika’nın yerli halklarını ve Afrikalı milletleri görmezden gelirler ve bazen de lutfedip incelenmeye değmez …

Hoca Ahmet Yesevî

Yorum Yap | 621 defa okundu
Ahmed_Yesevi

Ahmet Yesevi…  Türklerin manevî hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; Arslan Baba’dan teslim aldığı emaneti, insanlara “hikmet”leri aracılığı ile damla damla özümseten; kutsal emaneti Horasan Erenleriyle dünyanın dört bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı …