Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Aralık 2011

Eski Türklerde Su ve Su Ulaşım

Yorum Yap | 353 defa okundu
eski-turklerde-su1

Eskiçağdan bu yana Türkler’in daha çok askerlik ve ordu kurma konusundaki özellikleri ön plana çıkmış, hatta Türklerin bu  konudaki kabiliyetleri onların diğer alanlardaki yetenek ve ilgilerinin tesbit edilmesini engellemiş görünmektedir. Halbuki Orta Asya steplerinde yaşadıkları dönemlerde dahi bir “yer-su” …

Hududü’l-Alem Mine’l-Meşrik İle’l-Magrib

Yorum Yap | 663 defa okundu
Hududü’l-Alem

Hududü’l-Alem adlı eser Uluğ Bey’in kayıp bir kitabı araştırırken Ebu’l Fazl Gulpâyâgânî tarafından üçlü bir kitabın içinde bulunmuştur. Rus Müşteşrik A.G. Toumansky 1896 yılında Hududü’l-Alem hakkında bir makale yazar. Toummansky’nin ölümünden sonra Minorsky’e intikal eden …

Türk Mitolojisi 2 – Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Yorum Yap | 1.353 defa okundu
turk-mitolojisi-2

Prof. Dr. Ögel’in, alanında çok faydalanılan bu eseri bir müddetten beri tükendiği için yeni baskısı yapılmıştır. Eserin ilk cildinin 5., ikinci cildinin ise 4. baskısıdır.
Büyük Hun Devleti ve Türk mitolojisine dair bilgilerle başlayan ilk ciltte …

Yağma Kültürüyle Üretim Kültürü Arasında Türklerin Devlet İdeali

Yorum Yap | 696 defa okundu
yagma-kulturuyle-uretim-kulturu-arasinda-turklerin-devlet-ideali

Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

1. Giriş
Bu çalışmanın asıl maksadı, Türklük Bilimi içinde az incelenen ekonomi alanı üzerinde durmak ve ekonomi ve sosyoloji ekseninde Türklerin üretim kültürüne yönelik tespitlerde bulunmaktır. Üretim kültürü sosyolojik tahlillerin en can alıcı …

Eski Türk Anıtlarında Halk Birliği ve Memleket Bütünlüğü Ülküsü

Yorum Yap | 915 defa okundu
eski-turk-anitlarindaki-halk-birligi-ve-memleket-butunlugu-ulkusu

Bahıtgül KULJANOVA
“Tarihi olan halk tarihini taşla yazar, tarihi olmayan halk yaşla yazar” denildiği gibi, eski Türkler, tarihlerini, medeniyetlerini, kahramanlık geleneklerini ve askerî seferlerini “Taştaki yazıdan ibret alın!” diye, gelecek kuşaklar için ebedi taşa yontarak yazıp …

Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri

Yorum Yap | 6.690 defa okundu
kayin-agaci

Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli “köken mit”leri arasında yer alan “kayın ağacı”nın “kutsallaşmasının maddi kültürel muhtemel nedenlerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bilindiği gibi “mit”ler, özellikle de “yaşayan mit”ler, bir kültürün ve dolayısıyla …

Orhon Yazıtları’ndaki At İsimleri

Bir Yorum | 1.336 defa okundu
orhun-yazitlarindaki-at-isimleri

PENTTI AALTO

Moğollar ve Türkler, Hunlar zamanından beri gerçek anlamda binicilikte usta halklar olarak ün yapmışlardır. Önemli dil belgesi olarak kabul edilen Orhon Yazıtlarında, eğer yaya olarak gidilmek mecburiyetinde olunsaydı o zaman biz bunu büyük bir …