Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Ocak 2012

Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası

3 Yorum | 2.071 defa okundu
ipekyolu

Büyük İpek Yоlu ifadesi ilk olarak milattan önce meşhur Çin seyyahı ÇjanSyan’ın yolculuğundan sоnra mеydana gelmiş kervan yоlu olarak tarihe geçmiştir.Daha sonraları bu ifade iletişim sistеmlerini, Asya, Akdeniz bölgesini ve Avrupaülkeleri arasındaki ilişkileri anlatmakla yеni …

Fârâbi

Yorum Yap | 867 defa okundu
farabi

Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi, (İS. 870)’de Türkistan’da Farab yakınında küçük bir köy olan Vasic’te doğdu.  Avrupa’da ‘Alpharabius’ olarak bilinen Farabi, bir Türk generalin oğlu idi. İlk öğrenimini Farab ve Buhara’da tamamladı, fakat daha sonra, …

Orta Asyalı Oldukları Kanıtlandı !

Yorum Yap | 464 defa okundu
yerliler

Amerikalı ve Rus antropologların araştırmasında, Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinlerinin genetik beşiğinin Sibirya’nın güneyindeki dağlık Altay bölgesi olduğu ortaya çıktı.
ABD’deki İnsan Genetiği dergisinde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji bölümü Doçenti Theodore Schurr, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan’ın kesiştiği …

Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi

Yorum Yap | 420 defa okundu
cin-yazisi

L. LİGETİ

Çin’de tarihçiliğin başlangıcından bugüne kadar Çin kaynaklarında komşu “barbarlar”ın tarihine, âdetlerine, dillerine ait birçok kıymetli kayıtlara tesadüf edilmektedir. Bu kayıtların ehemmiyetini anlatabilmek için

The Origins of the “Geometric Style” in Hsiung nu Art

Yorum Yap | 398 defa okundu
Hiongnu -Hun dönemine ait bir taç

Pieces of Hsiung nu geometric artwork are examined in the following paper. A detailed analysis of these artifacts has identified an evolutionary sequence that sees their origin in the zoomorphic“Scytho-Siberian”

Kuman-Kıpçaklar

2 Yorum | 5.410 defa okundu
kuman-kipcaklar

 Prof.Dr. Ahmet Taşağıl
9. asırdaki, Doğu Avrupa’da Peçenek ile başlayan kaynaşmada, batıya yayılmanın son halkasını Kuman-Kıpçaklar teşkil eder. Kaynaklarda en çok Kuman adı ile zikredilmesine rağmen,

Turfan Uygurları

Yorum Yap | 803 defa okundu
turfan

Tebliğimizin asıl konusu olan Turfan Uygurları’nın kültür meselesine geçmeden önce, Turfan Uygurları kimlerdir? kısaca bu konuya de­ğinmek istiyorum.
Bilindiği gibi Göktürkler çağında

Eski İç Asya’nın Tarihi / István Vásáry

Yorum Yap | 625 defa okundu
eskiicasyanıntarihi

Görkemli bir geçmişe sahip bulunan Macar Türkoloji geleneğinin günümüzdeki seçkin temsilcilerinden Profesör István Vásáry’ye aittir.        Asya bozkırlarının tarihini özellikle Türk kavimleri ekseninde Moğol fetihleri dönemine kadar anlatır. Türk kavimleri tarihini kendi tarihlerinin …