Başyazı »

2 Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Nisan 2012

Doğu Avrupa ve Balkanlarda İlk Türk Fütuhatı

Yorum Yap | 505 defa okundu
avrupada-ilk-turk-fetihleri

Doğu Avrupa ve Balkanlarda Türk hakimiyeti söz konusu olduğunda, genellikle Osmanlı Devleti çağı daha çok akla gelir. Halbuki bütün Türk ve dünya tarihini göz önüne aldığımızda Türklerin Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyasını çok eski zamanlardan, hatta M. önceki …

El Biruni

Yorum Yap | 943 defa okundu
biruni

Prof. Dr. İbrahim Agâh ÇUBUKÇU
Ebu’r-Reyhan Muhammed b.Ahmed al-Birunî al-Harizmî, Harizm’- in başkenti Kas’da bugünkü Şahabbas Velî yakınlarında H.362 /M.973′- de doğmuştur. Arapça ve Farsçayı anadilinden sonra öğrenmiştir. Fars­ça öğülmektense Arapça söğülmeyi yeğlediğini yazmıştır. Böylece za­manında …

Türkistan’ın Coğrafi Konumu ve İlkçağ Kaynaklarına Göre Tarihi

Yorum Yap | 350 defa okundu
turkistan

Hasan BAHAR

Türkistan’ın ilkçağı ile ilgili yazılı kaynak yok gibidir.  Ancak Türkistan hakkında komşuları olan Çin, Hint, İran ve Iran kaynaklarından bilgiler öğrenmekteyiz.
Türkistan geniş bir coğrafya’yı kapladığı için komşuları birbirinden çoğu zaman habersiz olduğun­dan  Türkistan’da  da  oturan kavimleri …

Altay Dil Ailesi ve Mayalar

Bir Yorum | 551 defa okundu
altay-dil-ailesi-ve-mayalar

 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Tarihî bilgilerimize göre Maya’lar Güney Amerika’da yaşamış olan medenî bir kavimdir. Medeniyette o kadar ileri gitmişlerdir ki, 15 ve 16. yüzyıllarda bu toprakları istilâ ve zapt eden ispanyol kolonistlerini şaşırtmışlardır. Yapmış oldukları …

Emir Timur’un Soyu

Yorum Yap | 608 defa okundu
timur

mir Timur’un nesebi, ölümünden sonra, torunu Ulug Beg tarafından Türkistan’ın kuzeyinden getirtilerek Semerkand’da yontulduktan sonra, Timur’un aynı şehirdeki mezarı üzerine dikilen siyah yeşim taşı üzerine aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. «Emir Timur Gürkân b. el-Emir Taragay b. …

Koreliler ve Türkler

10 Yorum | 3.886 defa okundu
koreveturkler

Belgeselin çeviri metni:
İki Koguryeo elçisi, 1300 yıl önce bozkırların içinden geçti.
Acaba onlar “Yun Gaesomun” tarafından gönderilen gizli elçiler miydi?
Modern Özbekistan’da Alp Er Tunga (Afrasiyab) duvar resimleri üzerindeki Koguryeo elçileri figürlerinin bulunmasının arkasındaki gerçeklik neydi?
Yun Gaesomun …

Türklerde İslamiyet Öncesi İnanç Sistemleri

Yorum Yap | 2.507 defa okundu
eskiturkinanclari

Prof. Dr. Erman Artun

Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi altında kalmıştır. Orta Asya’daki en eski Türk topluluklarının inanç sistemleri atalar kültü, tabiat kültleri ve Gök Tanrı kültü olmak üzere üçlü bir din …

Çindeki Birkaç Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi

6 Yorum | 2.545 defa okundu
hunhukumdariturbesi

Bozkır kültüründe, genellikle üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristikmezar yapılarına “kurgan” denir. Mezar yerinin belli olması amacıyla gömü yerinin üzerine, toprak ve çakıl taşı yığılır, yığılan bu toprağın akıp gitmemesi içinse etrafı taşlarla çevrelenirdi. Kurganlardan bahseden …