Başyazı »

Yorum Yap | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Temmuz 2012

Macaristan Turan Kurultayı

5 Yorum | 1.785 defa okundu
kurultay-3

Bilinmesi gerekenler:

Kurultay bu sene 10-11-12 Ağustos 2012 tarihlerinde yine Macaristan’ın Bugac beldesinde gerçekleşecektir.
Program ücretsizdir (sadece çadır yerleri ve park alanı için sembolik bir miktar ödemek gerekmektedir).
Kutlama sırasında 300-350 civarında atlı kutlama alanında bulunacak ve 150-170 …

Türk Şövalyeleri

Yorum Yap | 1.606 defa okundu
ads-zlar-genelturktarihi-net

Türk Şövalyeleri “Adsızlar” başlığı altındaTürk akıncılarını anlatan aşağıdaki metin Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Öksüz Turgut adlı eserine dayanmaktadır.Yazar Batı emperyalizminin etkin olduğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çözüldüğü bir dönemde yaşamıştır. Dünya harbinin başladığı yıl vefat eder. …

Türkolog Ressam Grigoriy (Çoros) Gurkin

Yorum Yap | 1.239 defa okundu

Çeşitli teknik ve ebatlarda yaptığı 4000’e yakın eserle verimli bir sanat ha­yatı yaşayan, resimleri şu anda; Gorno Altay, Barnaul, Novosibirsk, Tomsk, îr- kutsk, Çita, Moskova, San Petersburg müzelerini zenginleştiren, Altay Türkleri­nin hatta Sibirya’daki Türk boylarının …

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Yorum Yap | 1.084 defa okundu
selcuklular-kurulus

Oğuzlar X. asırda Hazar denizinin doğusundan itibaren Sirderya (Seyhun)nın orta mecralarına kadar uzanan sahalarda yaşıyorlardı. Meselâ Hazar denizinin Güney-Doğu sahilinde bulunan Curcân Oğuzların elinde bulunduğu gibi, Sirderya havzasında bulunan Fârâb ve Ispîcâb da Oğuzların hâkimiyeti …

Oğuz İstilâsı

Yorum Yap | 722 defa okundu
oguz-istilası

 

Başka bir yazımızda(Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Oğuz İsyanı)Selçuklu İmparatorluğu ile göçebe Oğuzlar’ın münasebetlerini ve Büyük Selçuklu İmparatoru S a n c a r’a karşı yaptık­ları isyanın muhtelif (tarihi, etnik, içtimai, psikolojik) sebeplerini belirt­meğe çalışmıştık.Neticelerinden en mühimminin …

Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Oğuz İsyanı (1153)

Yorum Yap | 993 defa okundu
selcuklular

Biz bu makalemizde devlet kuran (Selçuklular İmparatorluğu) ve bunun neticesi olarak yurt yapan (Kuzey İran ve Anadolu) Oğuz istilâ ve göçlerinden değil, sadece – tarihin garip bir tecellisi olarak – kendi soydaşlarının kurduğu Büyük Selçuklular İmparatorluğunun …

Türkler ve Felsefe : Türk-İslâm Felsefesi

Yorum Yap | 1.205 defa okundu
türk-islam-felsefesi

Her eser belli bir amacın mahsûlüdür. Bu kitabın amacı, Türk – İslâm Felsefesine dâir objektif gerekçeleri ortaya koymak ve millî felsefemize reva görülen bir haksızlığı dile getirmektir.
Çeyrek asırdan beri, entellektüel çevrelerin zihinlerinde yer etmiş olan …

Mayaların Gizemli Tarihi

Yorum Yap | 30 defa okundu
Play