Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Nisan 2013

Mimar Sinan

Yorum Yap | 571 defa okundu
Ayasofyanın büyük kubbesini taşıyan payandaların hantal görünümüne karşın Süleymaniyede kubbe ağırlığı kademe kademe bir pramit gibi aktarılmıştır

smanlı mimarisini farklı bir kavrayışla ele alarak dünya mimarlığının zirvesindeki gelişme noktasına taşıyan tek isimdir. Şehircilik, işletme yönetimi ve en genel anlamda yapı alanının örgütlenmesinde adını en çok duyuran kişi olması, beslenip dayandığı toplumsal alt …

İsa Yusuf Alptekin

2 Yorum | 306 defa okundu
Elcibey-Isa Yusuf Alptekin

sa Yusuf Alptekin Bey 1901 yılında Kaşgar’a bağlı Yenihisar ilçesinin Aydınköl mahallesinde doğdu. Yenihisar beyi Yusuf Bey ve Ayşe Hanımefendinin küçük oğlu olan İsa Yusuf Alptekin Yakupahan Molla Mektebinde dini tahsil gördükten sonra babası “Bey” …

El Kindî

Yorum Yap | 229 defa okundu
el-kindi

atı bilim adamlarına etkisi nedeniyle Avrupa’­da Alkhindus ve Alchandrinus diye bilinen El- Kindî, bir kısım kaynaklarda 796, diğer bir kısmında ise. 803 tarihinde Kûfe’de doğdu. Çocukluk yıllarını burada geçirdi ve çağının öğrenim geleneğine uy­gun olarak …

TRT Belgesel: Tamgalar-Dengizli

Yorum Yap | 358 defa okundu
Play

TRT Belgesel: Tamgalar-Dengizli / Servet Somuncuoğlu 

Sempozyum: Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri

Yorum Yap | 221 defa okundu
a-nimet-kurat

Karadeniz’in kuzeyindeki Türk boyları ve Türk-Rus münasebetleri tarihi konularında büyük çalışmalara imza atmış olan Sayın Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın 110. Doğum Yılı münasebetiyle 25-26 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da Türk Tarih Kurumu ile Şehabeddin Mercanî …

Kaval

Yorum Yap | 452 defa okundu
kaval-genel-turk-tarihi-net

İnsanoğlunun üflemeli ilk çalgılarındandır. Çeşitli kaynaklarda ”ağız sazları” arasında anılan çalgı. Orta Asya Türk uygarlıklarından itibaren bilinir. Ülkemizde yüzyıllardır, ”çoban sazı” ya da ”düdük” olarak tanınan kaval, Büyük Göç’le yayıldığı toplumlarda ise, farklı ad ve …

Prof.Dr. Faruk SÜMER

4 Yorum | 708 defa okundu
faruk-sumer

aruk Sümer, 1924 yılında Konya’ya bağlı Bozkır Kazasında doğdu. Dedesi Hüseyin Hilmi kasabanın müftüsü olup, orada aynı zamanda müderrislik görevini de yürütmekteydi. Babası Mehmet Zeki ise memurluk yapmaktaydı. Annesi Zeliha Sümer, çocuklarının tahsil görmeleri için …

İzlanda’da Türkler

Yorum Yap | 626 defa okundu
pirates

 Bernard Lewis
Şimalî Afrika korsanları, asırlar boyunca daha ziyade çekdirilerle iş görmüşlerdir. Bu gemiler, tedariki ve muhafazası güç olan yüzler­ce kürekçiye ihtiyaç gösterdiğinden, çok masraflı oluyor, kürekçiler için fazla mikdarda yiyecek ve içecek yüklemek mecburiyetinden do­layı …