Başyazı »

Yorum Yap | 2 defa okundu

Moğolistan’da Kültekin ve Bilge Kağan’ın babası olan İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan’a ait anıt bulundu. Yazıtta ‘Tanrı’, ‘Türk’, ‘Kutluk’, ‘Tümen’ yazıları yer alıyor. Keşifle ‘Türk’ adının ilk kez geçtiği düşünülen Orhun Anıtları’ndan daha …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Ekim 2013

Göktürk Kağan Mezarı 2011 Keşfi

Yorum Yap | 252 defa okundu
Play

Tarihin Arka Odası Programı Moğolistan Orhun Vadisi Göktürk Kağanı Kurganı Arkeolojik Buluntuları

Selçuklulardan Evvel Orta Şarkta Türkler

Yorum Yap | 725 defa okundu
turkler1

İslâm ve hattâ dünya tarihinde önemli bir yeri olan Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinin yedinci ve on ikinci asırlar ara­sındaki tarihi, Türklerin siyasî tarihi bakımından olduğu kadar, medeniyet ve kültür tarihleri, ve aynı zamanda ilim tarihi …

Turkestan: The heart of Asia

Yorum Yap | 131 defa okundu
turkistan

CONTENTS

I. — A Lesson in Geography …. 3
II. — The Central Asia Railway . . .19
III. — The Turkomans and Their Neighbours . 31
IV. — Askabad, The Capital of Transcaspia. 46
V. — Merv, ” Queen …

Batı’ya Yön Veren Metinler

Yorum Yap | 529 defa okundu
batiyayonverenmetinler

Alev Alatlı’nın yazısından alıntılar:
“Biz, “Batı’ya yön veren metinler”i, yeni bir uyanışın ilk adımları olarak görüyoruz.”
“1215 tarihli Magna Carta’dan, Çar İkinci Aleksander’ın Özgürlük Fermanı’na, Abraham Lincoln’un Özgürlük Bildirgesi’ne kadar çok sayıda metin, tarihte ilk kez Türkçeleştirildi.”
“Yaklaşık 3.000 yıllık bir …

Ongutlar

Yorum Yap | 204 defa okundu
ongut

Tarihte Ongut ya da Öngüt olarak anılan ve Cengiz Han Hanedanı ile akrabalık kuran kavimin Türk veya Moğol menşei üzerine tarihçiler ile sinologlar arsındaki tartışmalar uzun süre devam etmiştir. Biz bu kısa çalışmamızda Ongutların menşeini …

Ord.Prof.Dr. Şemsettin Günaltay

Yorum Yap | 128 defa okundu
Semsettingünaltay

Osmanlı’nın son döneminde yetişen Şemsettin Günaltay, Cumhuriyet devrinin önemli bir tarihçisi ve devlet adamıdır.
1883 yılında şimdiki adı Kemaliye olan Eğin’de doğdu. Babası müderris İbrahim Edhem Efendi, annesi Sâliha Hanım idi. Küçük yaşta İstanbul’a gelerek önce …