Başyazı »

Yorum Yap | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Ekim 2013

Göktürk Kağan Mezarı 2011 Keşfi

Bir Yorum | 252 defa okundu
Play

Tarihin Arka Odası Programı Moğolistan Orhun Vadisi Göktürk Kağanı Kurganı Arkeolojik Buluntuları

Selçuklulardan Evvel Orta Şarkta Türkler

Yorum Yap | 725 defa okundu
turkler1

İslâm ve hattâ dünya tarihinde önemli bir yeri olan Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinin yedinci ve on ikinci asırlar ara­sındaki tarihi, Türklerin siyasî tarihi bakımından olduğu kadar, medeniyet ve kültür tarihleri, ve aynı zamanda ilim tarihi …

Turkestan: The heart of Asia

Yorum Yap | 131 defa okundu
turkistan

CONTENTS

I. — A Lesson in Geography …. 3
II. — The Central Asia Railway . . .19
III. — The Turkomans and Their Neighbours . 31
IV. — Askabad, The Capital of Transcaspia. 46
V. — Merv, ” Queen …

Batı’ya Yön Veren Metinler

Yorum Yap | 529 defa okundu
batiyayonverenmetinler

Alev Alatlı’nın yazısından alıntılar:
“Biz, “Batı’ya yön veren metinler”i, yeni bir uyanışın ilk adımları olarak görüyoruz.”
“1215 tarihli Magna Carta’dan, Çar İkinci Aleksander’ın Özgürlük Fermanı’na, Abraham Lincoln’un Özgürlük Bildirgesi’ne kadar çok sayıda metin, tarihte ilk kez Türkçeleştirildi.”
“Yaklaşık 3.000 yıllık bir …

Ongutlar

2 Yorum | 203 defa okundu
ongut

Tarihte Ongut ya da Öngüt olarak anılan ve Cengiz Han Hanedanı ile akrabalık kuran kavimin Türk veya Moğol menşei üzerine tarihçiler ile sinologlar arsındaki tartışmalar uzun süre devam etmiştir. Biz bu kısa çalışmamızda Ongutların menşeini …

Ord.Prof.Dr. Şemsettin Günaltay

Yorum Yap | 128 defa okundu
Semsettingünaltay

Osmanlı’nın son döneminde yetişen Şemsettin Günaltay, Cumhuriyet devrinin önemli bir tarihçisi ve devlet adamıdır.
1883 yılında şimdiki adı Kemaliye olan Eğin’de doğdu. Babası müderris İbrahim Edhem Efendi, annesi Sâliha Hanım idi. Küçük yaşta İstanbul’a gelerek önce …