Başyazı »

Bir Yorum | 6 defa okundu

Atın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Aylık Arşiv

Yazı Arşivi Haziran 2014

Osmanlı’da Bilim

Yorum Yap | 0 defa okundu
Play

Sekel’lerin Ataları Hakkında

Yorum Yap | 8 defa okundu
sekelistan

Orta Asya Türk tarihinde adları geçen kabilelerin, Çin transkripsiyon ile esas adları arasında bir bağ bulma, ancak bazı tesadüflere ve uzun çalışmalara bağlıdır. Sözlerin analojisine uyarak, büyük sonunçlara varmak, bazan çok tehlikeli olmaktadır. Bu benzerliği …

Orta Çağların Başlarında Avrupa ve Türkler

Yorum Yap | 15 defa okundu
turkler

Garbî Avrupa’da ekseriya yapılan bir hatâ da Türklerin Av­rupa siyasetine ilk tesirleri dokundukları zamanın XI inci asırda başlamış olduğuna sahip olmaktır. Filvaki on birinci asrın sonun­da Selçukların Suriye ve Anadolu’yu istilâsı garbın Haçlılar de­nilen harekâtını …

Orta Zaman Türk-İslam Feodalizmi

Yorum Yap | 2 defa okundu
ortacag

Bu yazı, 1938 eylülünde Zürich’le toplanan son «tarihî ilimler kongresi» ‘nde okuduğum fransızca muhtıranın Türkçe aslıdır. Ortazaman Türk-İslâm feodalizmi hakkında hazırlamakta olduğum bir kitabın mukaddimesi mahiyetinde olan bu yazıda, bu mesele hakkında şimdiye kadar yapılmış olan …

Özbekistan-Buhara Cumhuriyeti

Yorum Yap | 1 defa okundu
Play

Prof.Dr. Timur Kocaoğlu Buhara Cumhuriyeti’ni anlatıyor.

Türk Kılıçları

Yorum Yap | 0 defa okundu
Play

Şah İsmail ve Safevî Devleti

Yorum Yap | 0 defa okundu
Play

Köktürk Kurganı

Yorum Yap | 0 defa okundu
Play