Başyazı »

Bir Yorum |

PaylaşFacebook21TwitterGoogle+21sharesAtın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Abdulkadir Donuk

Paylaş

1948 yılında Ceyhan’ın Kırmıt nahiyesinde doğdum. İlkokulu doğduğum köyde, Orta Okulu (1963-1964) ve Liseyi de (1966-1967) Ceyhan’da ikmal ettim. 1968 de Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt olarak 1972 Haziranın da bu bölümün Umumi Türk Tarihi Kürsüsünden mezun oldum (Yardımcı sertifikalarım Yeniçağ Tarihi ile Fars Dili ve Edebiyatı idi). Aynı yılın sonunda yapılan yabancı dil imtihanını kazanarak doktora çalışmalarına muhterem hocam Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun yanında başladım. 1969 yılından asistanlığa tayin tarihim 1975’e kadar Umumi Türk Tarihi Kürsü kütüphanesinde kütüphane memuru olarak çalıştım. 1975 yazında 4 aylık kısa devreden istifade ederek İzmir Bornova’da askerliğimi yaptım. 1978 de doktora tezimi tamamlayarak aynı yılın haziran ayında “Doktor” unvanını aldım. 1980 yılının Ekim – 1981 yılının Nisan arası (6 ay) Amerika’ya kendi imkanlarımla ilgili konularda çalışmak üzere gittim ve Colombia Üniversitesi’nde araştırma imkanı buldum. 1983 yılında Doçentlik imtihanının bütün safhalarını tamamlayarak “Üniversite Doçenti” unvanını aldım. 1988 yılında da “Profesör” oldum. Halen Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktayım.

Evli olup ve iki evlat, iki torun sahibiyim.

Üyesi olduğum kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Aydınlar Ocağı, Türk Ocağı, Turan Kültür Vakfı.

 

YAYINLAR

 • Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, İstanbul, 1989.
 • Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu, İstanbul, 1989.
 • Türk Hükümdarı, İstanbul, 1990.
 • Türklük Mücahidi İsa Yusuf, Haz., Altan Deliorman, Abdülkadir Donuk, Isa Kocakaplan, İstanbul, 1991.
 • Türk Dünyası Kültür Atlası , (Müşterek), İstanbul, 1997.

 • “Türk Devletinde Hakimiyet Anlayışı”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. X-XI, 1981, s. 29-56.
 • “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”, Tarih Dergisi, S. 33, 1982, s. 147-168.
 • “Eski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 17, 1982, s. 103-152.
 • “26-30 Ağustos 1922 Ta’arruzu ve Turan Taktiği”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 12, 1982, s. 459-498.
 • “Eski Türk Devlet Teşkilatında Yabgu Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”,Türk Kültürü Araştırmaları F.K. Timurtaş Armağanı, XVII-XXI/1-2, Ankara, 1983, s. 71-78.
 • “Tarihte Kurulan Türk Devletleri”, Türk Kültürü, S. 249, 1984, s. 19-25.
 • “Eski Türk Devlet Teşkilatında Tarhan Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Tarih Dergisi, S. 34, 1984, s. 81-90.
 • “Zaferler Ayında Kaybettiğimiz Büyük Alim Kafesoğlu”, Türk Edebiyatı, S. 132, 1984, s. 54-55.
 • “Türk’ü İslam’a İslam’ı Türk’e Bağlamayı Başardı”, Boğaziçi, S. 27, 1984, s. 20-21.
 • “On Dilli Bizans”, Türk Kültürü, S. 257, 1984, s. 1-4; Yeni Batı Trakya, S. 18, 1984, s. 15-16.
 • “Tarihte 16 Türk Devleti Mes’elesi ve Türk Devletinin Karakteri”, Türk Kültürü, S. 251, 1984, s. 1-17.
 • “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları I/ Eflatun/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 2, 1984, s. 56-63 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
 • “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları II/ Wang Mang/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 3, 1984, s. 69-74 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
 • “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları III/ Mazdek /”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 4, 1984, s. 44-49 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
 • “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları IV/ K. Marks/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 5, 1985, s. 40-42, 83-85, 28-32 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
 • “Ölümünün I. Yıldönümünde: Tarihçi Kafesoğlu”, Türk Kültürü, S. 269, 1985, s. 13-19.
 • “Eski Türk Devlet Teşkilatında Tanhu Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Türk Kültürü Araştırmaları Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan, XXIII/1-2, Ankara 1985, s. 205-208.
 • “Eski Türk Devlet Teşkilatında Bey Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1985, s. 7-10.
 • “Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (20-22 Mayıs 1985, Ankara)”, Türk Kültürü, S. 266, 1985, s. 51-57.
 • Türkçe İl (Devlet) Deyimi Hakkında”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 35, 1985, s. 137-144.
 • “Türklerde Vatan Sevgisi”, Türk Kültürü, S. 266, 1985, s. 1-9.
 • “Dünya Destanlarına Türk Tesiri”, Türk Edebiyatı, S. 145, 1985, s. 51 vd.
 • “Ölümünün İkinci Yıldönümünde Kafesoğlu’nun Gözüyle Atatürk”, Türk Kültürü, S. 280, 1986, s. 1-5.
 • “Ağustos Ayı ve Zaferlerimiz”, Türk Edebiyatı, S. 154, 1986, s. 49 vd.
 • “Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu 21-22 Şubat 1986, Edirne)”, Türk Kültürü, S. 276, 1986, s. 263-269.
 • “İslamiyet’ten Önce Türklerde Devlet Adamı Tipi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, S. 1, 1986, s. 35-52; Türk Kültürü, S. 275, 1986, s. 1-17.
 • “Türk Devletinin Kudsiyetinin Kaynakları”, Türk Yurdu, S. 7, 1987, s. 16-22.
 • “Gök-Türk Hakanlıkları”, Tarihte Türk Devletleri, I, Ankara, 1987, s. 111-116.
 • “Kafesoğlu ve Türk Dili”, Türk Edebiyatı, S. 167, 1987, s. 48-49.
 • Peçenekler”, Tarihte Türk Devletleri, I, Ankara, 1987, s. 269-271.
 • “Kafesoğlu ve Türk Devletinin Karakteri”, Türk Kültürü, S. 292, 1987, s. 37-46.
 • “Allahsızların Allah’ı”, Türk Yurdu, VIII/3, 1987, s. 11-13.
 • “Türkiye’nin Dış Ülkelerdeki Türk Azınlıklar Politikası ve Dış Türkler Mes’elesi”, Milliyetçiler IV. İlmi Büyük Kurultayı/Tebliğler: 24-25-26 Nisan, İstanbul, 1987, s. 201-208.
 • “İlk Türk Milliyetçisi Çi-çi Tanhu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 3, 1987, s. 44-45.
 • “Türk Tarihinde Çağlar Mes’elesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 6, 1987, s. 44 vd.
 • “Fakirin Haccı”, Türk Edebiyatı, S. 161, 1987, s. 57 vd.
 • “Kudatgu Bilig’de Dünya Hükümdarı Olma Düşüncesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 2, 1987, s. 52 vd.
 • “Türkistan Üzerine Birkaç Şiir”, Türk Edebiyatı, S. 160, 1987, s. 28 vd.
 • “Oğuz Kağan Destanında Yanlış Yorumlanan Bir Tabir: Üleştirmek mi? İliştirmek mi?”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1987, s. 161-168.
 • “Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1987, s. 1-30.
 • “Anavatan Türkistan’dan Anavatan Türkiye’ye”, Türkistan, S. 1, 1988, s. 18 vd.
 • “Âl-i Cengiz Oyunu”, Türk Yurdu, S. 14, 1988, s. 19-23.
 • “Ölümünün Dördüncü Yıldönümünde İbrahim Kafesoğlu’nun Gözü ile Hümanizm ve Milliyetçilik”, Türk Yurdu, S. 19, 1988, s. 24-26.
 • “Cihan Sultanı İlan Edilişinin 901. Yıldönümünde Sultan Melikşah”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 22, 1988, s. 59-61.
 • “Osmanlılardan Önce Bulgaristan’da Türk Varlığı”, Türk Yurdu, S. 20, 1988, s. 14-16.
 • “Eski Türk Ailesi ve Vasıfları”, Türk Yurdu, S. 16, 1988, s. 5-9.
 • “Kültürümüzün Yorulmayan Araştırıcısı: Bahaeddin Ögel”, Türk Edebiyatı, S. 187, 1989, s. 34-35.
 • “Eski Türk Dini Şamanizm mi idi?”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 14, 1988, s. 7-11.
 • “Osmanlılardan Önceki Dönemlerde Türk Aydını”, Türk Yurdu, S. 26, 1989, s. 12-17.
 • “Milli Kültürümüze Karşı Hümanist Kültür Akımı”, Yeni Orkun, S. 13, 1989, s. 8-11.
 • “Türkiye-Türkistan Münasebetleri”, Türkistan, S. 8, 1989, s. 18-21.
 • “Milli Kültürümüzün Bazı Mes’eleleri”, Türk Kültürü, S. 323, 1990, s. 13-20.
 • “Baranta”, DİA, V, 1992, s. 64-65.
 • “Basmacı Hareketi”, DİA, V, 1992, s. 107-108.
 • “Müşterek Türk Tarihi Öğretiminin Önemi, Önceliği ve Bu Konuda Yapılması Lazım Gelenler”, İstanbul Üniversitesi Milli Eğitim Sempozyumu, Türk Yurdu Neşriyatı, Ankara, 1993, s. 78-83.
 • “Milli Hakimiyet Açısından Türk Tarihi Nasıl Değerlendirilmelidir?”, Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları Nu. 83, Ankara, 1994, s. 98-102.
 • “Kültür Tarihi Açısından Divan-ı Lügati’t-Türk’ün Değerlendirilmesi”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 45, 1995, s. 22-25.
 • “Türk Tarihi ile Alakalı Kaynakların Tercümesi Hakkında”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri 6-7 Haziran 1996, İstanbul, 1997, s. 101-113.
 • “Türk Kültürünün Çin Kültürüne Tesiri Mes’elesi”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 54, 1988, s. 5-8.
 • “Türklerde Devlet Adamlığı ve A. Türkeş”, Alparslan Türkeş 1. Yıl Armağanı, Ankara, 1998, s. 69-76.
 • “Türklerde Akrabalık Adları”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul 2000, s. 79-144.
 • “Göktürk Kitâbelerinin Dinî Açıdan Değerlendirilmesi” Göktürk Devletinin 1450. Kuruluş Yıldönümü, Ankara, Yeni Avrasya Yayınları, 2001, s. 105-112.
 • “Kafesoğlu, İ.”, DİA, XXIV, 2001, s. 145-146.
 • “Kutadgu Bilig’de İktisadî Meslekler ve Hususiyetleri”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, İ. Ü. Edebiyat Fak. Tarih Araştırma Merkezi ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2003, s. 135-142.
 • “Tarih Eğitim-Öğretiminde Görülen Eksik ve Yanlışlıklarımız”, Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri 16-17 Aralık 2003, İstanbul, 2004, s. 201-232.
 • “Türk Tarihinin “aktör” ve Figüranları” I, Orkun 84, Şubat 2005, s-19-24.
 • “Türk Tarihinin “aktör” ve Figüranları” II, Orkun 85, Mart 2005, s-19-25
 • “Eski Türklerde Saç Şekilleri Hakkında”, Saç Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Noskali, Kitabevi Yay. İstanbul 2004, s. 3-11.

 

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar