Başyazı »

Yorum Yap | 5 defa okundu

Kazak Birliğinin Kurucusu, Ulu Kazak Hanı Abılay (1711-1781)
Abılay Han, Kazak Bağımsızlık hareketini başlatmış olan liderlerden birisidir. Asıl adı Ebu’l-Mansur”,kazandığı başarıdan dolayı,  tarihteki Türk Hakanları örneğinde olduğu gibi“Abılay Han” adı verilmiştir. Kazakistan’ın yakınçağlarda yetiştirmiş …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Kategori Arşivi

Yazılar: Başyazı

Eski Türklerde Sosyal Yapı ve Teşkilatlanma

Yorum Yap | 2.025 defa okundu
turklerde-sosyla-yapi-ve-teskilatlanma

A.Sınıf Farkı
Eski Türk toplumunda “soylu”‘ veya “Han-oğlu” olmak, bir kişiye bir çok imtiyaz sağlıyordu. Meselâ Manas destanında Almambet’in Manas’ın “Kırk yiğidinden biri olan Serek’i yaralaması normal karşılanıyordu. Manas bile “O Han oğludur, bunu yapabilir,” diyor.
Manas Destanı’nda “İI’in en …

Eski Türk Devlet Geleneği İçerisinde Armağanlar

Yorum Yap | 723 defa okundu
armaganlar- türk çadırları

 

Avrasya coğrafyasında 5000 yıllık bir tarihsel süreçten evrilerek gelen Türk kültür ve medeniyeti bu muazzam coğrafyada birçok devlet ve müessese vücuda getirmiştir. Bu devletler bulundukları zaman ve mekanın başat siyasal aktörleri olagelmişlerdir. Bu derin kurumsal …

Avrupa Hun Devleti

Yorum Yap | 2.280 defa okundu
attila-ve-papa-i-leonun-bulusmasi-gtt

Orta Asya’da siyasi hakimiyetini kaybeden Türk kütleleri etrafa dağılmışlardı.Bunların bir kısmı Seyhun nehrinin ötesine Kafkaslar’ın kuzeyine, Dinyeper nehri civarına,en çokta Aral gölünün doğusundaki bozkırlara dağıldılar. Oradaki diğer Türk boyları ile kaynaştılar 1. yüzyılın sonlarına doğru …

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler

Yorum Yap | 462 defa okundu
kitap

Şamanlık inanç sistemi, kökeni ve temel özellikleriyle, tek tek kandaş topluluklar bakımından ve hayat tarzı olarak kandaş toplum bakımından arkaik bir asla dayanır; dünya gelişimi bakımından tarihöncesi’ne aittir; yeryüzünde hiçbir uygarlığın (medeniyet) mevcut olmadığı dönemin …

Dnyeper Nehri ve İzahı Gereken 2500 Yıl

Yorum Yap | 369 defa okundu
dnyeper

11. yy’ın ilk yarısına damgasını vuran ve tüm zamanların en ünlü İslam âlimlerinden biri olan Bîrûnî, kıymetli taşlardan ve madenlerden bahsettiği El-Cemâhir fî Ma’rifet’il-Cevâhir adlı eserinde eski Türklerin ‘yada taşı’(1) dedikleri,yağmur yağdırdığına inanılan taştan da …

Türklüğün Jeokültürel Boyutu

Yorum Yap | 642 defa okundu
turk-dunyasi

GİRİŞ

Biz bu sunumumuzda, Türklüğün tarihi kültürünün, Türklüğün bekası itibariyle öneminin Türk dünyası halk kültürü ve bilhassa halk inançları kültürü bakımından izahını yapmaya çalışacağız.Böylece araştırma faaliyet alanımız olan Türk halk inançları sahasının sorunlarını da tartışıp paylaşabilme …