Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Başyazı

Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi

L. LİGETİ

Çin’de tarihçiliğin başlangıcından bugüne kadar Çin kaynaklarında komşu “barbarlar”ın tarihine, âdetlerine, dillerine ait birçok kıymetli kayıtlara tesadüf edilmektedir. Bu kayıtların ehemmiyetini anlatabilmek için, Çin tarihçiliğinin Yunan tarihçiliğini utandıracak kadar zengin olduğunu ilâve edelim. Çünkü çağdaş Çin kayıtları arasında yüz yıllık değil,on yıllık boşluklara bile rastlanmaz.

Daha Çin “tarihçiliğinin piri,, olan Ş i – k i müellifinden önceki develere ait Konfuçyus vesikalarında barbarların dört kabilesine tesadüf edilmektedir;bunların adları sonradan dört yönün Çin’li olmıyan sakinleri mânasını almıştır : yi (doğu), ti (kuzey), jung (batı), man (güney).1 Başlangıçtagördüğümüz bu mütevazı dört ad asırlar boyunca gittikçe artmış,her yönde dikkate lâyık birçok yabancılar ortaya çıkmıştır. Çin tarihiboyunca ortaya çıkan bu barbar kavim ve kabilelerin adlarını bu yazınındar çerçevesi içine sığdırmak imkânı yoktur. Esasen şimdi bu adları sıralamak istemiyoruz. Maksadımız, sadece Çin’lilerin barbarlara ve her şeyden önce bizi yakından alâkadar eden İç Asya kavimlerine ait kıymetli malzeme ve kayıtlarını dil tarihi bakımından hangi prensiplere istinaden kıymetlendirebileceğimizi aydınlatmaktır. Makul bir çalışma sayesinde bu araştırmalardan mukayeseli Altay araştırmaları ve Altay ailesinin muhtelif kollarının tarihi için son derece kıymetli yeni kaynaklar elde edebileceğimizgibi, Güney Sibirya’nın eski dil durumu hakkında da birçok bakımlardan faydalı bilgiler edinebiliriz.

Devamı→

DTCF Dergisi,Cilt: 9 Sayı: 3,1951

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar