Başyazı »

Yorum Yap |

Pekin’deki Yasak Şehir, tarih boyunca 24 Çin imparatorunun sarayı oldu. Fakat yüzyıllardır, Moğol imparatoru olan Kubilay Han’ın, 13. yüzyılda Pekin’deki sarayının yeri bir sır olarak kalmıştı. Yeni çalışmalar sırasında, Kubilay Han’ın kurduğu Yuan Hanedanlığı’nın sarayına ait …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Başyazı

Emir Timur’un Soyu

timur

Emir Timur’un nesebi, ölümünden sonra, torunu Ulug Beg tarafından Türkistan’ın kuzeyinden getirtilerek Semerkand’da yontulduktan sonra, Timur’un aynı şehirdeki mezarı üzerine dikilen siyah yeşim taşı üzerine aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. «Emir Timur Gürkân b. el-Emir Taragay b. el-Emir Berkol b. el-Emir Aylangız b. el-Emir İçil b. Karaçar Noyan b. el-Emir Suguççin b. el-Emir îr-demci Borula b. el-Emir Kaçulay b. Tumanay Han» ve böylece Cengiz Han’ın nesebi ile aynı asla ulaşır …..

Bu kitabe ve Emir Timur’un türbesindeki öteki kitabeler, 1905 yılında Petersburg’da Çarlık Eski Eserler Cemiyeti tarafından, «Semerkand Mescidleri» nin «Gur-i Emir Timur» adlı I. cildinde neşredilmiştir. Keza Blochet’in Reşidüddin’in Moğol Tarihine Giriş adlı eserine de alınmıştır. Bu nesebnâme, Emir Timur ve oğullarının Uygurca musavver nesebnâmesi ile Emir Timur’un Şerefeddin Ali-i Yezdi, Hâfız-i Abrû, Nizâmeddin-i Şâmi ve diğerleri gibi hususî kâtipleri tarafından Timurlu tarihlerinde tesbit edilen nesebnâmenin kelimesi kelimesine aynısıdır. Çok mühim mehazlardan birisi de H. 829 yılında Emir Timur’un oğlu ve halefi Mirza Şahruh için düzenlenmiş olan *Muizz1’l-ensâb adı ile meşhur eser olup, bilhassa adı geçen nesebnâmeyi ihtiva etmektedir. Bu eserin yazma bir nüshası Paris Millî Kütüphanesinde ve diğer bir nüshası da Londra’da British Museum’da mevcuttur. Bu nesebnâmelerin hepsinde Emir Timur’un nesebi Tümene Han veya Tumenay Han ile Cengiz Han’a bağlanmıştır.

Devamı

*Bu makale «Tahkik-i neseb-i Emir Timur» adı ile Farsça olarak Pakistanlı Prof. Muhammed Şefi için çıkarılarn Armağan (The Maclis-er Armughan-e İlmî, Lahore 1955. s. 105-113) da neşredilmiştir.

Benzer başlıklar

İsa Yusuf Alptekin

2013-04-16 08:23:08
gtt

1

Kayıt Ol

2012-07-26 14:03:20
gtt

1

Karlı Dağlardaki Sır

2013-04-02 17:14:31
gtt

1

YECÜC-MECÜC VE TÜRKLER

2011-01-30 20:22:18
gtt

1

Yeni Türk Yazıtları Bulundu!

2013-12-12 23:15:35
gtt

1

Eski Türklerde Su ve Su Ulaşım

2011-12-24 10:55:13
gtt

1

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar