Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Kültür&Sanat, Türk Mitolojisi

Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihçesi

Türkiye’de Dinler Tarihi ve özellikle Türk dini tarihi alanında öncülük yapmış, kıymetli eserleri ile büyük katkılarda bulunmuş olan merhum hocam Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Türk Dini Tarihçesi adlı eserine geçmeden önce, İslam öncesi Türk dini ile ilgi­li çalışmalara kısaca değinmek gerekir.

XIX. yüzyılda Avrupa’da başlayan dinler tarihi çalışmaları, dini fenomenlerin tesbit, yorum ve açıklaması yerine, genellikle dinin kaynağının ne olduğu üzerinde yoğunlaşmış; Spencer, Tylor, M. Müller, E. Durkheim… vb. bu çalışmalara öncülük etmişlerdir. Daha sonra bu çalışmalar yurdumuzu da etkilemiş, buna paralel olarak klasik anlamda ilk dinler tarihi kitabı 1911-1912 yılları arasında Ahmet Midhat Efendi tarafından hazırlanarak yayınlan­mıştır.

Ne var ki, bu ve buna benzer dinler tarihi kitaplarında, islam öncesi Türk dini hakkında hemen hiç bir bilgi mevcut değildir. Ancak Ziya Gökalp «Türk Medeniyeti Tarihi» ile «Türk Töresi» adlı kitaplarında eski Türk dini ile ilgili bilgi vermişse de, dinin menşeî ve gelişmesi konusunda Durkheim ekolünün etkisinden kurtulamamıştır. Şamanizmin bir din olmadığı hakkındaki tespiti ise oldukça yerindedir.

Gökalp’in Türk dini hakkındaki sosyolojik yaklaşımı, tesbit, yorum ve tenkitleri bir yana bırakılırsa, Türk dini tarihi ile ilgili en ciddi teşebbüs M. Fuad Köprülü’nün, DarüTfünûıı İlahiyat Fa­kültesi öğrencileri için hazırladığı «Türk Tarihi Dinisi» adlı ders notlarıdır. Köprülü’yü mütaakip özellikle eski Türk dini ile ilgili olarak Abdulkadir İnan’ın «Tarihte ve Bugün Şamanizm; Eski Türk Dini Tarihi» isimli eserleri ile İbrahim Kafesoğlu’nun «Eski Türk Dini», Bahaeddin Ögel’in «Türk Mitolojisi)) vb. eserleri say­mak yerinde olur.

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

İndir (PDF, 1.42MB)

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar