Başyazı »

2 Yorum |

PaylaşFacebook22TwitterGoogle+22sharesAtın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Kültür&Sanat, Türk Büyükleri

İbni Sina’nın Türklüğü

Paylaş

A. Süheyl ÜNVER

İslâm Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü

Avrupada son senelere gelinciye kadar İslâm medeniyeti yalnız Araplarla iranlılara hasredilmiş, ilim ve fen vadisindeki eski şerefler de yalnız bu iki millete hasrolunmuş, her nedense Türkler İslâm medeniyetinde daima en son safhaya atılmıştır. Yani Türklerin şark ilim ve fen tarihlerinde isimleri bile geçmez. Bitaraf olması icap eden bazı müverrihlerin şüphesiz bunda tetkik ettikleri membalarm yanlışlığı düşünülebilir ve bu eserlerin de daima görülmektedir. Bu cihetle Avrupalı müelliflerden pek çoğu İslâm olan bütün milletlerin müşterek malı olan İslâm medeniyetini yalnız Araplara hasredecek derecede ileriye varmışlardır.

İslâm medeniyetinde şüphesiz Arapların ve İranlıların büyük hizmetleri vardır. Bunu Türk müverrihlerinden hiç birisi inkâr etmemektedir. Lâkin Türklerden bunu mahrum etmek ve Türk oldukları halde eserlerinden bahsolundukça Türklüklerini yazmamak doğru değildir. Tıp noktasından nazarı dikkate alacak olursak Türklerin şarkta tıp üzerine tesiri ve bunun tekâmülünde hizmetleri Araplardan ve İranlılardan hiç te aşağı değildir. Garpte Tıb Tarihi üzerine olan neşriyatta buna dair olan malûmat hemen yok gibidir. Buna da sebep İslâm medeniyetinde dahil olan bütün milletlerin Türkler ve İranlılar da dahil olduğu halde ilim lisanı olarak arapçayı tercih etmeleridir.

Avicenna-miniatur

Eski Türk uleması Arap lisanını İslâm lisanı telâkki etmişlerdir. İlimler de Arap ilimleri olmayıp İslâm ilimleridir. Bizim ecdadımız arapçaya bir ecnebi lisanı gibi bakmamışlardır. Bunların bizim lisan dedikleri arapça zannolunan ilimler lisanını bildirir.

Türk milleti ahlâk ve âdetini İslâm medeniyeti esnasında muhafaza etmekle ve kendi aralarında türkçe konuşmakla, türkçe tedrisatta bulunmakla beraber ilim dilleri arapça olmuştur. İşte Garp âlemi arapça yazılmış bu eserlerin birçok müellifleri sırf bu lisandan dolayı Arap sanmıştır. Garpte latince yazan orta zaman alimlerinin Latin olmadıkları gibi arapça yazan müelliflerin çoğu Arap da değildir.

İndir (PDF, 410KB)

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar