Türk Tarihi Araştırmaları

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Niğde Üniversitesi (Niğde, Türkiye), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya), Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan), Eastern/Mahmud Kaşgari-Barskani Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan) ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile yapılacak olan III Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, din, eğitim, tarih, sosyoloji, sanat, çevre, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler, Türk Dünyası ilişkileri, iletişim, işletme, yönetim ve ekonomi, kadın ve cinsiyet sorunları gibi disiplinlerde akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma metotlarının belirlenmesi, güncel meselelerin ortaya konması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Konular

Önemli Tarihler

Bildiri Tam Metnini Son Gönderme Tarihi 18 Mart 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 01 Nisan 2016
Son Kayıt Tarihi 15 Nisan 2016
Sempozyum Tarihi 25-26-27 Mayıs 2016

Ayrıntılı bilgi için: sempozyum.nigde.edu.tr/tdas/index_tr.php#anasayfa_tr