Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Kitap Tanıtım, Kütüphane

Kök Tengri’nin Çocukları – Ahmet Taşağıl

İslamiyet öncesi Türk tarihi, İskit/Sakalardan onun­cu yüzyıl başlarına kadar olan dönemi kapsamakta­dır. Türklerin tarih sahnesine çıkışı kimi tarihçiler tarafından Afanas’yevo kültürünün oluştuğu M.Ö. 2500’lü yıllara dek götürülse de bunu Sümer-Türk ilgisinden hareketle daha da geriye götürmek mümkündür. Yazılı kaynakların az olması sebebiy­le Türklerin İslamiyetJten önceki durumları hak­kında yeterli bilgiye sahip değildik, fakat yirminci yüzyılın başından itibaren Türklere ait ilk yazılı kaynakların bulunması, yabancı kaynakların ince­lenerek Türkçeye çevrilmesi Türklük Bilgisi araş­tırmaları için bir dönüm noktası olmuş, karanlık tarihimizin arkasında yatan muazzam medeniyet ışığı aralanmıştır.

kok-tengrinin-cocuklariTürk tarihi üzerine ciddi bir külliyat olması­na rağmen araştırmacıların Türk tarihini aydınlatan belgelerle doğrudan temas etmiş olmaması, belgele­ri ancak çeviriye ya da çevirinin çevirisine bakarak yorumlaması tarihimizin aydınlatılmasında eksik noktaların oluşmasına sebebiyet vermişti. Son dönemlerde Türk araştırmacıların konuya el atıp milli bir şuurla Türklük Bilgisi araştırmaları için ehemmiyet teşkil eden sinolojiye yö­nelmeleri bizim Çin kaynakları ile doğrudan temasımızı sağlamış, Türklerin yazılı kaynakla­rının henüz bulunamadığı dönemlerin aydınlatılmasında kilit görev üstlenmiştir. İşte bu noktadan bakıldığında Ahmet Taşağıl, Kök Tengrinin Çocukları’nı İslamiyet öncesi Türkle- rin tarihini bilmek isteyenler için Çin yazılı kaynaklarındaki Türkler ile ilgili bilgileri dü­şünce dünyasının süzgecinden geçirdikten sonra okuyucunun dikkatine sunuyor.

Türkler.…Esir düştüler, savaştılar, barıştılar.…Uzak Asya ‘dan Akdeniz’e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler yıktılar. Çin’e aman verme­diler.  Birçok    farklı  isimle anıldılar, farklı dinlere inandılar.Çok  büyük bir medeniyet yarattılar. Başka medeniyetlerin yükselmesine katkıda bulundular. Hepsi de masmavi Gök­yüzünün (Gök Tanrlnın) altında buluştular.

Kitabın arka kapağından aldığımız bu cümleler kitabın adının nereden geldiğini açıklar nitelikte. Kök Tengri’nin Çocukları, Türkler hakkında ilk bilgileri aldığımız Çin kay­nakları bizzat elinden geçmiş Ahmet Taşağıl tarafından hazırlanmış, tüm Türklük Bilgisi çalışmaları yürüten Türkologların İslam öncesi Türk tarihi için kaynak kitap olarak kullana­bilecekleri yeni bir kitap.

Türklük bilgisi çalışmalarının başladığı ilk zamanlardan bu güne Türkler ve Türkçe üzerine onlarca çalışma yapılmış, bu çalışmalarda zaman zaman Türk’ün diline konuşulduğu coğrafya ve tarihiyle bütüncül bakılamamıştır. Şüphe götürmez bir gerçektir ki milletlerin dili, onların hüküm sürdüğü sınırlardan ve tarihinden ayrı düşünülemez. Yazar, bu sebeple olsa gerekir kitabının ilk başlığını İslam Öncesi Türk Tarihini Bütünlük İçinde Anlama Problemleri olarak açmıştır. Bu başlıktan hemen sonra gelen Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekanda Yerinde ilk alt başlık Türklerin Eski Tarihlerinin Coğrafyasını Anlamaklar. Bu başlıktan sonra Türk Adının Ortaya Çıkışı adlı alt bölüme kadar yazar Orta Asya coğrafyası üzerine bilgiler vermektedir. Türk’ün kimliğinin, dilinin, mitosunun vs. oluşumunda bu coğrafyanın ehemmiyetini anlamak Türk tarihini anlamak işinin başlangıcı kabul edilebilir. Aynı bölümün bir alt başlığında yazar İlk Türk Yurdu Neresidir? Sorusunun cevabını ara­maktadır. Bu soru üzerine Türkologlar tarafından uzun tartışmalar yapılmışsa da yazar, ar­keolojik çalışmalardan hareketle, Afanas’yevo kültürünün oluştuğu Minusinsk bölgesini (MÖ 2500-1700) Türklerin ana yurdu kabul etmektedir.

Kitabın üçüncü bölümünü Hunların Dünyası/Bozkırda İlk Devlet Modeli oluştur­maktadır. Arkeolojik izlerin açıklanmasıyla başlanan bu bölümde yazar Saka/İsketlere de­ğindikten sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk imparatorluğu olan Hun Devleti ve Hunlar hakkında kaynaklardan çıkarılabilen bilgileri harmanlayarak alt başlıklar halinde okuyucu­nun dikkatine sunmaktadır.

Kitabın altıncı bölümüne kadar Hunlar ve Hunların zamanında Orta Asya üzerinde durulduktan sonra sıra Türk dilinin ilk yazılı belgelerini veren devlete, (Gök)Türk devletine gelir. Göktürkler I-II-III adlı kitabıyla uzmanlığını taçlandıran yazarımız bu bölümde Gök(Türk) tarihinin önemli olaylarını kronolojik olarak verdikten sonra devlet sistemlerini Hunlara nazaran daha iyi bildiğimiz (Gök)Türk devlet sistemine ayrı bir bölüm ayırmayı da ihmal etmemiştir. Daha sonra sırasıyla Uygurlar, Kırgızlar, Kimekler, Türgişler, Oğuzlar ve Karluklar bölümleri gelmektedir. Bu bölümlerin Gök(Türk) ve Hunlara ayrılan bölümlere nazaran daha kısa olması dikkat çekmektedir. Kitabın son bölümü Doğu Avrupadaki Türk boylarına ayrılmıştır. Bu bölümde Avrupa Hunları, Avarlar, Sabarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kuman/Kıpçaklar üzerine yaşadıkları coğrafya, diğer milletlerle ilişki­leri, din durumları gibi temel bilgiler yer almaktadır. Yazar, kitabın sonuna iki de ek bölüm yerleştirmiştir. Birinci bölüm Kronoloji, ikinci bölüm ise Büyük Devletlere Göre Geniş Boz­kırların Ana Boy Gruplarıdır.

Bu kitabın Kök Tengrinin altında buluşan bütün Türklük âlemine hayırlı olması di­leğiyle…

Yaşar ŞİMŞEK

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar