Başyazı »

2 Yorum |

PaylaşFacebook22TwitterGoogle+22sharesAtın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Başyazı, Tarihte Türkler

Orta Çağların Başlarında Avrupa ve Türkler

Paylaş

Garbî Avrupa’da ekseriya yapılan bir hatâ da Türklerin Av­rupa siyasetine ilk tesirleri dokundukları zamanın XI inci asırda başlamış olduğuna sahip olmaktır. Filvaki on birinci asrın sonun­da Selçukların Suriye ve Anadolu’yu istilâsı garbın Haçlılar de­nilen harekâtını yaratmıştır. Fakat Avrupa’da Türklerin siyasî nüfuzu Haçlılarla başlar demek, Selçukların ancak Uz namındaki bir koluna mensup bulundukları geniş Türk camiasının mevcudi­yetinden haberdar olmamaktır.

Uzlar’ın X uncu asırdan evvel Avrupa’nın dikkatini çekecek hiçbir zorlamada bulunmadıkları doğrudur; fakat onlardan evvel Türkler Atlas Okyanusundan Sarı Denize kadar uzanan eski dün­ya toprakları üzerindeki nüfuzlarını kuvvetle hissettirmişlerdir. Orta çağların başlarında bu hususta bilgi ve istihbaratı en iyi olan ve Türklerin kıymetini takdir eden Bizans Sarayı, diplomat­larına Türkoloji tahsilini tavsiye ederdi. Cenupta Arap ve Acem­ler, Şarkta Çinliler bu hakikati aynı şekilde müdriktirler. Dil ve Antropoloji’ye dayanan asrî araştırmalar birçok yeni delilleri ortaya koymuştur. Şimdi esas Türk kavimlerini emniyetle teşhis ve muhtelif zamanlarda dünya tarihine yapmış oldukları müthiş tesiri kat’iyetle göstermeğe muktediriz.

İndir (PDF, 717KB)

 

 

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar