Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı

Abdulkadir Yuvalı,01.02.1948 yılında Darende (Malatya)’de doğmuştur. Ailenin yedi çocuğundan ilk dördüncüsüdür. İlk ve Orta öğrenimini Darende de,  lise öğrenimini    Malatya Turan Emeksiz; Adana, Ceyhan ve Ankara Yıldırım Beyazıt tamamlamıştır.

1967–1968 öğretim yılında    girmiş olduğu üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümüne kabul edilmiştir. Adı geçen bölümdün1971–1972 öğretim yılında mezun olmuştur.

a-yuvali

1972–1974 öğretim yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde  Prof.Dr. Bahaeddin ÖGEL’in danışmanlığında “Karluklar” konulu tez çalışması ile yüksek lisans, 1974–1975 öğretim yılında aynı üniversitede başlamış olduğu doktora öğrenimini “Hülegü Han ve Zamanı” konulu çalışması ile 1979-1980 öğretim yılında tamamlamıştır.

1974–1978 öğretim yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü,1979–1981 öğretim yılları arasında da Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.1981–1982 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Dr. Asistan olarak göreve başlamıştır. 1983–1984 öğretim yılında aynı bölümde öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görevlendirilmiştir. Bu dönemde; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Mamuratü’l-Aziz Kadı Sicillerinin bulunduğu, başta Diyarbakır Müzesi ile İstanbul’daki kütüphaneler ve Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’ndeki Kadı Sicili Defterlerinin hemen tamamının mikrofilmlerinin temini konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına yardımcı olmuştur.  Böylece, hem öğrencilerinin müstakbel birer araştırmacı olarak yetişmeleri ve hem de Elazığ tarihi ile ilgili birinci elden kaynakların günışığına çıkartılması ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalara öncülük yapmıştır.

1986-1987 öğretim yılında alanı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Rusya ve Doğu Avrupa tarihi uzmanı Prof. Dr. A.Benningsen’den temin etmiş olduğu davetle Paris’te “L’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCİENCES SOCİALES” bünyesindeki “Centre D’etudes Sur l’u.r.r.s, L’Europe Oriental et le Domain Turc” bölümünde  Prof. Dr. A.Benningsen, Prof. Dr. Louis Bazin ve Doç. Dr. Chantal Quelquejay  gibi bilim adamları ile birlikte araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.

1990 yılında katılmış olduğu doçentlik bilim sınavında başarılı olmuş ve “Üniversite Doçenti” unvanını kazanmıştır.1990- 1991öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi olarak Kayseri tarihi araştırmaları için ana kaynak konumundaki “Kayseri Kadı Sicillerinin mikrofilmlerinin temini yönünde başlatmış olduğu çalışmalar sonunda 280 Kayseri Kadı Sicili Defterlerinin mikrofilmlerini temin etmiştir. Bu çalışmaların kurumsal manada yürütülmesi için de Kayseri ve Yöresi tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM)’ın kuruluşunda ve araştırma merkezi arşivi ve teknik donanımı konusunda Üniversite Rektörü ve Büyük Şehir Belediye Başkanından büyük yardım görmüştür. 1990 yılında dünyada meydana gelmiş olan değişikliklere bağlı olarak Türkiye ile Türk Dünyası arasında başlamış olan yakınlaşmaya bağlı olarak üniversite bünyesinde Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi’nin (TÜDAM) kurulmasını sağlamış ve müdürlük görevini de üstlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemi için önemli bir müracaat eseri olan M.Mehmed Süreyya’nın kaleme almış olduğu Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhhir-i Osmaniyye adındaki büyük eserin bölüm öğretim elamanlarının iştiraki ile yayına hazırlanması yönünde başlatılmış olan çalışma tamamlanmış ve okuyucunun hizmetine sunulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu’nun bir proje doğrultusunda Erciyes Üniversitesi’nde yükseköğretim yapmak üzere göndermiş olduğu Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarına mensup öğrencilerin koordinatörlüğü görevini başarıyla yürütmüştür. Bu çalışmalar, YÖK tarafından takdirle karşılanmış, Erciyes Üniversitesi’ndeki söz konusu yararlı çalışmalar, diğer üniversitelere de örnek gösterilmişti.

1996 yılında aynı üniversitede profesörlük unvan ve payesini almıştır. Üniversite’deki görevine bağlı olarak Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi’nde 1996 yılında Bilim Kurulu, 1997 yılında da bu merkezin Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.1997 yılında Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Kocasinan Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanmıştır. 1999-2004 öğretim yılları arasında Yükseköğretim Kurulu’nca beş yıl için görevlendirilmiş olduğu “Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi” nde Rektör Vekili olarak görev yapmıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Fen_Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, bölüm başkanı ve Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü, bu merkezle ilgili olarak Sosyal Bilgiler Enstitüsü bünyesinde açılmış olan “Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, Fransızca, Farsça, Çağdaş Türk Lehçelerini bilmektedir.

ESERLERi

 1. 1.      Yuvalı A.  Bahaeddin Ögel.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
 2. 2.      Yuvalı A.  İlhanlılar Tarihi I (Kuruluş Devri).  II. Baskı, Kayseri 1994.-214s.
 3. 3.      Yuvalı A.  Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, III. Baskı, Kayseri 1995, 250s.(Ortak yayın)
 4. 4.      Yuvalı A-Beşir Aşan,.  Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, İstanbul 1995.-168s
 5. 5.      Yuvalı A.  Osmanlıdan Cumhuriyet’e, Kayseri 1999. -90s.
 6. 6.      Yuvalı A.  Cengiz Han ve XIII. Yüzyılda Orta Asya (Kazak Türkçesi) Türkistan/KAZAKİSTAN 2004.
 7. 7.      Yuvalı A.  Türk Halklarının Tarihi, (Ortak Yayın)Türkistan/KAZAKİSTAN  2004.-375s.
 8. 8.      Yuvalı A-Nursulu İMAŞOVA, Genel Türk Tarihi, (Ortak yayın)Türkistan/KAZAKİSTAN 2004..-348s.
 9. 9.      Yuvalı A.  Genel Türk Tarihi Araştırmaları, Türkistan/KAZAKİSTAN 2004.-245s.
 10. 10.  Yuvalı A.  Türk Kültür Tarihi Araştırmaları, Türkistan/ KAZAKİSTAN2004.-278s.
 11. 11.  Yuvalı A.  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları, Türkistan, 2004.-200s.
 12. 12.  Yuvalı A.  İlhanlılar Tarihi, (Kazak Türkçesi), III. Baskı, Türkistan/KAZAKİSTAN 2003.
 13. 13.  Yuvalı A.  Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihi”nin Meseleleri Kolokyumu, (Elazığ, 21-26 Mayıs 1984, Bildiriler), Elazığ, 1990.(Ortak yayın).-200s.
 14. 14.  Yuvalı A.  Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, (Kayseri, 26-29 Mayıs 1993), Bildiriler, Kayseri, 1993.(ortak yayın).
 15. 15.  Yuvalı A.  M. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhhir-i Osmâniyye, C. I, III, İstanbul, 1995, (Ortak yayın).-832s.
 16. 16.  Yuvalı A.  Manas Destanı, (Editör), Kayseri 1995.
 17. 17.  Yuvalı A. Türkiye  Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, (Editör), (23–26 Mayıs 1996),Bildiriler, Kayseri, 1997 (Ortak yayın)
 18. 18.  Yuvalı A.  Atatürk, Nutuk (Kazak Türkçesine Tercüme), Ortak Yayın, Ankara, 2006.
 19. 19.  Yuvalı A-Ahmet Halaçoğlu, Ali Emirî Efendi, Osmanlı Doğu Vilayetleri, Babıali Kültür Yayıncılığı, 2.baskı, İstanbul,2008.-
 20. 20.  Yuvalı A. Cengiz Han (Asrının dahi insanı), Türk Akademisi’nde basım için hazır,400s.
 21. 21.  Yuvalı A.  Birinci Tomarza Sempozyumu (19-22 Haziran 2008), Bildiriler (ortak yayın) ,Kayseri  2011,596s.
 22. 22.  Yuvalı A.  Birinci Ulusal İncesu Sempozyumu (eski çağlardan günümüze her yönüyle İncesu), C.I-II-III, (ortak yayın), Kayseri, 2012,1650s.

 

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar