Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Prof. Dr. Özkan İzgi

1964’te Ankara Üniversitesi DTCF Sinoloji Bölümü’ne girdi. 1964’te Çin Hükümeti’nden aldığı bursla Taiwan’a gitti. 1967 yılında yurda dönerek DTCF’ni bitirdi. 1964 yılında Harvard Üniversitesi Uzak Doğu Dilleri Bölümü’nde Çin ve Orta Asya Tarihi Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. 1972 yılında “The Itinerary of Wang Yen-Te Kao-ch’ang (981-984)” isimli çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyatt Fakültesi Tarih Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak girdi. 1981’de Genel Türk Tarihi Dalı’nda doçent, 1987’de de profesör oldu.

ozkanizgiHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Edebiyet Fakültesi Senato Temsilciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürlüğü, Tarih Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Yayınları

 1. İzgi, Ö. Çin Elçisi Wang Yen-te’nin Uygur Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları,1989.

 2. İzgi, Ö. “İslam Öncesi Türk Toplumlarında İlim”, Türk Dünyası Arastırmaları Dergisi, İstanbul 1993.

 3. İzgi, Ö “Central Asia and Mongol Invasion-Islam and Sedentray life as a Consequence”, Hacettepe Bulletin of Social Sciences and Humanities, Volume 5, No.1, Ankara 1974, pp. 43-56.

 4. İzgi, Ö “Sung Devrinde Kao-ch’ang’dan Çin’e Giden Elciler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, İstanbul 1975, ss.105-110.

 5. İzgi, Ö “İslamiyetten Önce Türklerde Kadın”, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Cilt 11-12-13-14, Ankara 1975, ss.105-110.

 6. İzgi, Ö “8.Türk Tarih Kongresi”, Türk Kültürü, Cilt 15, Sayı 170, Ankara 1976, ss.56-58.

 7. İzgi, Ö “İslamiyetten Önce Orta Asya Türk Kültürü”,Milli Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 1, Sayı 2, ankara 1976, ss.50-57.

 8. İzgi, Ö “Kurtuluş Devrinde Uygurların Kitanlara Tesirleri ve Uygur,Gazne Kitanları Arasındaki Münasebetler”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 7-8, İstanbul 1977, ss.7-16.

 9. İzgi,Ö “Dr.Lars Nyman,Great Britain and Chinese,Russain and Japanese Interest in Sinkiang”, 1918-1934, Tanıtma Yazısı,Türk Kültürü, Cilt 16, Sayı 183, Ankara 1978, ss.51-53.

 10. İzgi, Ö “Strategy for Peace”, tanıtma yazısı, Türk Kültürü, Cilt 12, Sayı 66, Ankara 1976, ss.61-62.

 11. İzgi, Ö “Harzemşah ve Moğolların İlk Karşılaşmaları ve Otrar Hadisesi”, Türk Kültürü, Cilt 15, Sayı

 12. İzgi, Ö “Moğollarda Evlenme Adeti”,2.Milletlerarası Türk Folklar Kongresi Bildirileri, Cilt 4, Ankara 1982, ss.255-262.

 13. İzgi, Ö “1455 Yılında Ordu ve Yöresinde Kullanılan Şahıs Adları”, (B.Yediyıldız ile birlikte),Şükrü Elcin Armağanı, H.Ü.Edebiyat Armağan Dizisi:1, Ankara 1983.

 14. İzgi, Ö “,Orta Asya Türklerinin Kültür Kaynakları”, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Edebiyat Dergisi, Sayı 2, 1983, ss.35-44.

 15. İzgi, Ö “Uygurlarda Vergilere Ait Bazı Düşünceler”, 11.Türk Tarih Kongresi Zabitları, 1988, ss.579-583.

 16. İzgi, Ö “Tatar Adi Hakkında”, 6.Milli Türkoloji Kongresi Tebliği, 24-28 Eylül 1984.(Emel,Sayı 147, 1985, ss.11-20.)

 17. İzgi, Ö “Moğolların Batı İstilası Ve Türk Tarihi Bakımından Önemi”, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl 23/1-2, Ankara 1985.

 18. İzgi, Ö “Türk İnkılap Tarihi Derslerinin Metod ve Kaynaklar Açısından İncelenmesi”,1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Semineri, 11-13 Mayıs 1985, Samsun.

 19. İzgi, Ö “İslamiyetten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri”, “İslamiyetin Doğuşu ve İlk Müslüman Türk Devletleri”, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Eğitim Önlisans Programı, Sosyal Bilgiler, İstanbul 1986.

 20. İzgi, Ö “Uygur Kağanlarının T’ang Sülalesi Tarihlerine Göre Soy Kütüklerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Araştırma Dergisi, Sayı 13, Erzurum 1985.

 21. İzgi, Ö “Kao-ch’ang(Turfan)Uygurları”,Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1985, Ankara, 235_244.

 22. İzgi, Ö “Turfan Uygurlarında Kiralama Vesikaları”,10.Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986.

 23. İzgi, Ö “Kutluk Bilge Kül Kağan-Bogu Kağan ve Uygurlar”,Kültür Bakanlığı Yayınları,1986.

 24. İzgi, Ö “Uygur Vesikalarında Kullanılan Nisan ve Damga Hakkında Bazı Düşünceler”,3.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt 4,Ankara 1987, ss.203-209.

 25. İzgi, Ö “Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi(Hukuk Vesikalarına Göre)”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987, 153 sayfa.

 26. İzgi, Ö “Atatürk’ün Tarih İlmi Hakkında Düşünceleri”,1.Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 21-23 Eylül 1987, Ankara,Atatürk Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 10.

 27. İzgi, Ö “Atatürk ve Milli Birlik”,Atatürk Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 12, 1988, ss.671_676.

 28. İzgi, Ö “Moğol İstilasından Sonra Orta Asya’da Yerleşik Hayat”, Türk Kültürü Araştırmaları,(Prof.Dr.İsmail Ercüment Kuran’a Armağan),Ankara 1989, ss.125-139.

 29. İzgi, Ö “Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler”, Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 4-7 Eylül 1989.

 30. İzgi, Ö “Seyahatnamelerle Orta Asya”,11.Türk Tarih Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1990

 31. İzgi, Ö “Atatürk’ün Eğitim Politikası ve Yabancı Okullar Sorunu”, 3. Uluslararası Atatürk Sempozyomu, Kıbrıs, 3-6 Ekim 1995

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar