Başyazı »

Bir Yorum |

PaylaşFacebook21TwitterGoogle+21sharesAtın evcilleştirilmesi, Hunların ve Moğolların batıya doğru giderek artan ve beraberinde Hepatit B ve vebayı getiren bir hücumla batılı Hint-Avrupalı çiftçilerin yerini almasını sağlayarak Avrasya’nın çehresini değiştirdi.
Science ve Nature dergilerinde yayımlanan üç araştırmada, uzmanların MÖ 2.500 ila MS …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Başyazı, Tarihte Türkler

Selçuklulardan Evvel Orta Şarkta Türkler

Paylaş

İslâm ve hattâ dünya tarihinde önemli bir yeri olan Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinin yedinci ve on ikinci asırlar ara­sındaki tarihi, Türklerin siyasî tarihi bakımından olduğu kadar, medeniyet ve kültür tarihleri, ve aynı zamanda ilim tarihi bakı­mından da pek büyük önemdedir, islâm medeniyetinin gelişme^ sinde ve İslâm dünyasının ilim ve kültür hayatında bu bölge olağanüstü bir rol oynamıştır.

Maveraünnehir ve Horasan ile bu yazıda kasdedilen yer­ler, Seyhun Irmağı, Horasan Dağları ve Hindistan arasındaki bölgedir; bu bölge, Ceyhun Irmağı ile Hazar Denizi arasındaki sahayı da içine alır.

turkler1Büyük yolların kavşağı ve çeşitli dil, kültür ve medeniyetlerin temas ve karşılıklı tesir noktası olan bu bölge, Türk tarihi için belli başlı bir dayanak vazifesi görecek vaziyettedir. Burada tarih boyunca diller, dinler ve medeniyetler birbirleriyle çarpışmışlar, fakat neticede burası Türk kalmıştır. Zaferden zafere koşmuş olan Arap orduları, ilk defa olarak, bu bölgede durdurulmuşlar ve bir müddet için ileriledikten sonra, Türklerin karşı hücumu ile geri atılmışlardır. Neticede bu bölgenin bir İslâm memleketi olması, ancak Türklerin müslümanlığı kabullerinden ve kendi rızaları ile İslâm camiasına katılmalarından sonra olmuştur. En sonunda, Islâ- miyette siyasî hâkimiyeti ellerine alan Türkler için de bu bölge bir sıçrama tahtası vazifesini görmüştür.

İslâmiyet, Fârâbî, Hârezmî, Bîrûnî ve İbni Sînâ gibi ünlü ilim a- damları ve bilginlerinin büyük bir sayısını Horasan ve Maveraün­nehir mıntakalarına borçludur. Bu bakımdan Horasan ve Maveraünnehrin rolü, vâsi İslâm ülkesinde işgal ettiği sahanın küçüklüğü ile kıyaslanamıyacak derecede önemli olmuştur.

Richard N. FRYE ve Aydın SAYILI, Belleten, Cilt X, Sayı 37, Ocak 1946, s.97-131

 

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar