Başyazı »

Yorum Yap |

Kazak Birliğinin Kurucusu, Ulu Kazak Hanı Abılay (1711-1781)
Abılay Han, Kazak Bağımsızlık hareketini başlatmış olan liderlerden birisidir. Asıl adı Ebu’l-Mansur”,kazandığı başarıdan dolayı,  tarihteki Türk Hakanları örneğinde olduğu gibi“Abılay Han” adı verilmiştir. Kazakistan’ın yakınçağlarda yetiştirmiş …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Başyazı

Sır Derya Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

 

Dânâ MOLDABAYEVA

Sır Derya havzası, Orta Asya’nın sadece büyük nehirlerinden biriolan Sır Derya nehrinin bulunduğu yer değil, aynı zamanda insanoğlunun yaşadığı en eski mekânlardan ve medeniyetlerin ortaya çıktığımerkezlerden birisidir. Ortaçağ müelliflerinin eserlerinde“Maveraünnehir” şeklinde ifade edilen bölge Amu Derya (Ceyhun) ileSır Derya (Seyhun) arasındaki bölgedir. Bu iki nehir sahilinde insanlığınen görkemli sanat eserleri ile donatılan ve adlarından tarihi-coğrafieserlerde bahsedilen o meşhur şehirler ortaya çıkmıştır. Aynı zamandabu bölgede Türk tarihinin önemli olayları vuku bulmuş, Türk devletlerive Hanlıkları kurulmuş, cihan hükümdarları dünyaya gelmiş ve Uludüşünürler ölümsüz eserlerini buralarda yazmışlardır. Amu Derya boyundaBûhâra ve Semerkant gibi ortaçağın şaheserleri ortaya çıkarken,Sır Derya boyunda da

Uluğ Bey Rasathanesi

Uluğ Bey Rasathanesi

Otrar, Sıganak, İsficab, Yesi, Savran (Sauran),Barçınlığkent, Yenikent, Sütkent gibi bir çok şehirler kurulmuştu.Kent Türklerinin eski mekânlarından olan Sır Derya ve ötesinin eskidenberi bir Türk yurdu olduğu ve buralarda ortaya çıkan ve gelişen şehirlerin de onların eserleri olduğu bir gerçektir.

Ortaçağlarda gelişerek,Ulu İpek Yolu’nun Orta Asya’daki önemli güzergâhı haline gelenbu şehirler hakkında araştırmalar yapılmış ve haklarında az-çok bilgilerbulunmaktadır. Fakat bu bölgenin eski tarihine dair araştırmalar olduğuistenilen ölçüde yeterli değildir. Tarihin kökenin eski devirlerdegizli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, biz de Sır Derya havzasının kadimtarihine ait kısa bir inceleme yapmaya çalıştık. Bu çalışmamızdaMaveraünnehir bölgesinin bir cephesini oluşturan “Sır Derya” havzasınıayrıca ele almamızın nedeni ise, Sır Derya havzasının “Türk yurduolarak” Türk tarihindeki öneminden kaynaklanmaktadır.

İndir (PDF, 387KB)