Başyazı »

Yorum Yap | 7 defa okundu

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Etikete Göre Arşiv

Şu etiketli yazılar: çin

Wolfram Eberhard

Yorum Yap | 807 defa okundu
eberhard

Wolfram Eberhard, 17 Mart 1909’da Almanya’nın Potsdam kentinde dünyaya geldi. Anne ve baba tarafı astrofizikçi ve astronomdu. Ailesinin bu özelliği ilerleyen yıllarda, Eberhard’ın bilimsel çalışmalarında kendini gösterdi. Bu yöndeki çalışmalarının en önemlileri “Çin’in Han Hanedanlığı’nın …

Çindeki Birkaç Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi

Yorum Yap | 2.545 defa okundu
hunhukumdariturbesi

Bozkır kültüründe, genellikle üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristikmezar yapılarına “kurgan” denir. Mezar yerinin belli olması amacıyla gömü yerinin üzerine, toprak ve çakıl taşı yığılır, yığılan bu toprağın akıp gitmemesi içinse etrafı taşlarla çevrelenirdi. Kurganlardan bahseden …

Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi

Yorum Yap | 420 defa okundu
cin-yazisi

L. LİGETİ

Çin’de tarihçiliğin başlangıcından bugüne kadar Çin kaynaklarında komşu “barbarlar”ın tarihine, âdetlerine, dillerine ait birçok kıymetli kayıtlara tesadüf edilmektedir. Bu kayıtların ehemmiyetini anlatabilmek için

Han Hanedanlığının Hunlara Yönelik Sınır Stratejisi

Yorum Yap | 338 defa okundu
cin-seddi

Dr. Tülay ÇAKMAK

Tarihte yerleşik ve göçebe toplumlann ilişkilerini inceleme bakımından Çin’in Han Hanedanlıgı’nın Hsiung-nularla (Hun)olan ilişkileri bir model oluşturur. Han-Hsiung-nu ilişkileri, yakın zamana kadar sadece siyaset ve ekonomi tarihi açısından değil,aynı zamanda antropoloji, arkeoloji ve …

Çin ve Maçin

Yorum Yap | 989 defa okundu
cin-ve-macin

Kaşgarlı Mahmut “Divanü Lugat-it-Türk” adlı eserinde “Tawgaç” maddesini açıklarken aynen şöyle yazar:

“Tawgaç: ‘Maçin’in adıdır. Burası, Çinden dört ay uzaktadır. Çin, aslında üç bölüktür: Birincisi ‘Yukarı Çin’dir ki, doğudadır; buna ‘Tawgaç’ derler. İkincisi ‘Orta Çin’dir; burası …

Eski Çin Kültürü ve Türkler

Yorum Yap | 652 defa okundu
Eski Çin Kültürü ve Türkler

“Çin,, denildiği zaman birçok insanlar, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan gelen bütün kültür tesirlerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. Çin, bizim için kendi içinde ve kendi kendine tekâmül eden kapalı bir kültürün timsalidir. Çin kültürünün bu …