Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Tilla Deniz BAYKUZU

1959 Adana doğumludur. 1976 yılında İstanbul Cibali Kız Lisesinden mezun olmuştur. Müteakiben 1978-1981 yılları arasında Çin Dili eğitimi almak için Taiwan Milliyetçi Çin Cumhuriyetine giderek Taiwan Normal University Mandarin Training Centre ve Taiwan University Tarih Bölümünde eğitim gördü. 1984-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Dış İlişkiler burslarından Çin Halk Cumhuriyeti Lisansüstü bursu kazandı ve 1991’e kadar Pekin Universitesi’nde eğitim gördü.

1991-1994 yıllarında Ankara Üniversitesi TÖMER’de okutmanlık yaptıktan sonra 1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1997’de Yüksek Lisansını “Kuzey Liang’da Bir Hun Devleti” adlı tezle tamamladı.2003 yılında ise doktorasını “Çin Topraklarında Kurulan İki Hun Devleti: İlk Chao ve Sonraki Chao Devleti” adlı tezle bitirdi. 2006 yılında Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünde Yardımcı Doçent unvanıyla göreve başlayan Baykuzu 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını kullanmaya hak kazanmıştır. Prof.Dr. Tilla Deniz Baykuzu halan Trakya Üniversitesi Edebiyat fakültesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


 

Yayınlar Listesi

 

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “ Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar” BİLİG, Kış, 2008, sayı 44, s. 195-210.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Güney Hunları ve “Hun Flütünden On Sekiz Şarkı” BİLİG, Bahar, 2005, sayı: 33, s.101-118.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BAYKUZU, Tilla Deniz, “İslam Öncesi Orta Asya Türklerinde Kur ve Kurluk”, A.Ü. DTCF Dergisi, cilt 53 sayı: 1, 2013, sayfa: 221-250.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Bir Hun Başkenti T’ung-wan Ch’eng”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, s. 3, Eylül 2009, s.110-126. (Eylül 2009)
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “V. Yüzyılda Hunlar ve Budhizm” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yıl 14 sayı 34, Erzurum, 2007, s.193-214.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Çin Topraklarındaki Bazı Türk Soylularının Kurganları (VII-VIII. Yüzyıl)” Ege Üniversitesi, TDİD, cilt XXI, sayı: 1, Temmuz 2006, s.1-18.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “IV-V. Yüzyıllarda Çin’deki Birkaç Hun Hükümdar Kurgan ve Türbesi Hakkında” Ege Üniversitesi, TDİD, cilt XX, sayı: 2, Aralık 2005, s. 1-15. (Aralık 2005)
 • BAYKUZU, Tilla Deniz, “Por Bajin’in Prensesleri” TYURKSKAYA RUNİKA: YAZYK, İSTORİYA, KULTURA (k 120-Letiyu Deshifrovki Orxono Eniseiskoi Pismennosti) Materialy Mezhdunarodnoi Nauchnoi Konferencii (10-11 Jyulya 2013 g.) II Chast (Sempozyum Bildiri Kitabı II), Kizil- Tuva, s.85-89.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 2- BAYKUZU, Tilla Deniz, “Por Bajin’in Prensesleri” TYURKSKAYA RUNİKA: YAZYK, İSTORİYA, KULTURA (k 120-Letiyu Deshifrovki Orxono Eniseiskoi Pismennosti) Materialy Mezhdunarodnoi Nauchnoi Konferencii, 10-11 Jyulya 2013 g. Kizil- Tuva. (Temmuz 2013)
 • 1- BAYKUZU, Tilla Deniz; “Geç Dönem Hun Devletleri Hakkında Çin Kaynakları”, ERKEN OSMANLI VE OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN ORTA ASYA’DAKİ KÖKLERİ ÜZERİNE Sempozyumu, 24-29 Ağustos 2009, Bişkek-Kırgızistan . (Ağustos 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 2- BAYKUZU, Tilla Deniz, An Lu-shan İsyanı ve Büyük Yen Devleti, Kömen Yayınları, Konya Şubat 2013.
 • 1- BAYKUZU, Tilla Deniz, Asya Hun İmparatorluğu Tarihi, Kömen Yayınları, Konya 2012.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Geç Dönem Hun Devletleri Hakkında Çin Kaynakları”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İSTEM, Yıl:9, Sayı: 18, 2011, s. 39-47.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Bir Hun Başkenti T’ung-wan Ch’eng”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, s. 183, İstanbul 2009, s. 247-262.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Geç Dönem (IV. -V. YY) Asya Hun Devletleri Sikkeleri” İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, sayı 45, İstanbul 2009, s. 1-26.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “IV. Yüzyılda Çin’de Kurulan Bir Hun Devleti: İlk Chao Hun Devleti”, MANAS, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:12, Bişkek, 2004, s.5-25.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Altay’ın Gizemli Taşları” ATLAS, sayı: 109, İstanbul, 2002, s.90-93.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “V.Yüzyılda Çin’de Kurulan bir Hun Devleti: Kuzey Liang” TÜRKLER, Cild I, Ankara, 2002, s. 758¬-762.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Tabgaç Hükümdarları ve Kurganları”, Prof. Dr. Mehmet Eröz Armağanı, Hazırlayanlar: Mustafa Aksoy, Osman Yorulmaz, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 416-440.
 • BAYKUZU, Tilla Deniz; “Çin Saraylarında Türk İmparatoriçeler (VI-VII. Yy)” , Ortaçağda Kadın, Editör: Altan Çetin, Lotus Yayınevi, Ankara, 2011, s. 357-375.
 • 5- BAYKUZU, Tilla Deniz; “Az egyik legregebbi türk szobor, a kesei Hun korbol” A Hunok Öröksege, Maracz Laszlo, Obrusansky Borbala, Budhapest, 2009.
 • 2- BAYKUZU, Tilla Deniz; “Geç Dönem (IV-V.yy) Hun Devletlerinde Saray Yapıları”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına, Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul 2008, s. 93-115.
 • 1- BAYKUZU, Tilla Deniz; “İslamiyet Öncesi Türklerin Köklü Bir Geleneği Türbedarlık Hakkında” Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İSARV, İstanbul, 2005, s. 403-415.

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar