Türk Tarihi Araştırmaları

Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu- İsmail Hami Danişmend

Paylaş

İslam dünyasının genel tarihini göz önüne getirecek olursak, Doğu’dan Batı’ya kadar hemen hemen bütün Müslüman milletlerin kılıç zoruyla ihtida etmiş, yani İslâm’a girmiş olduklarını görürüz.

Sadece ve sadece Türk milleti muhteşem bir istisna oluşturarak bu kuralın dışında kalmıştır. Emeviler devrindeki Orta Asya fetihleri sırasında Müslüman Arap ordularını defalarca hezimete uğratan muzaffer Türk milleti, acaba daha sonra niçin mağlup ettiği bir milletin dinini kabul ederek kütleler hâlinde toptan
İslam’a geçmiştir? 

Bu konu son derece önemli olduğu halde, her nedense şimdiye kadar köklü ve tutarlı bir yöntemle araştırılıp incelenmemiştir. Aslına bakarsanız, Kur’an-ı Kerim’in geleceği önceden haber veren bazı mucizevî ayetlerinde Arap milletinin yerine Arap olmayan başka bir milletin
geçeceği bildirilmiş ve 11. yüzyılda bu ilahi müjde gerçekleşerek Abbasi halifeliği, İslam alemi üzerindeki dünya işleriyle ilgili egemenliğini Türk milletine resmen ve hatta merâsimle devretmiştir.

İsmail Hami Danişmend, Türklerin niçin ve nasıl Müslüman olduklarını anlatabilecek en ehliyetli kişilerden biridir. Çünkü o, bu meseleyi ta Türklerin Müslüman olduğu dönemde yazılan Arapça ve Farsça eserlerden tutun da, bu konuda kaynak oluşturabilecek bütün yabancı bilgi ve belgeleri tek tek inceleyerek ortaya koymuştur.

Kitabı Satın Al

E-kitap İndir