Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Kitap Tanıtım, Kütüphane

Türk Milli Kültürü- İbrahim Kafesoğlu

Rahmetli İbrahim Kafesoğlu 1977 yılında bu kitabın Ok baskısında surdan söylemiş idi: “Her millet maddî imkânları ve mânevi değerleri ile bir kültür bütünüdür. Bir millet yaşamakta ise, onun bir kültürü olacaktır. Biz de, aş.yk. 4000 yıllık tarihe sahip Türk milletmin kültürünü araştırdık. Asya bozkırlarında geliştirilen bu kültürü çeşitli cepheleri ile, belirtmeye çalıştık. Kültür unsurlannın da zamanın ve çevrenin şartlarına uygun bazı değişiklikler gösterdiği, fakat ana vasıflarını daima ko­ruduğu gerçeğinden hareket ederek yaptığımız iş, bütün yönleri ile Türk mOletince ortaya konup geliştirilmiş kültürün çatısını kurmak ve onun yüzyıllarca karakterini muhafaza eden özelliklerini tesbit etaıek gayretinden ibarettir. Konu açısından ilk deneme durumunda olan bu eser yıwdımıuzda, gelecek İlmî araştırmalara bâr yon verebilirse kendimizi bahtiyar sayacağız.”

Kafesoğlu’nun son 25 yıllık emeğinin mahsulü olan bu eser yayınlandığı o tarihte büyük yankılar uyandırdı ve çabucak tükendi. Bu eser ile Cumhuriyet tarihinde ilk

defa “TürkMili! Kültürü”, İlmî temeller üzerine oturtuldu.

Türk Milli Kültürü, bugün tarihçi olsun veya olmasın geçmişini merak eden herkesin elinden düşmeyecek kaynak, bir eser hüviyetini taşımaktadır. İşte bunun içindir ki, son 20 yılda yazılan tarih kitaplannda bütün yazarlar, Kafesoğlu’nun ortaya koyduğu İlmî gerçekler dışına çıkma cesaretini gösterememişlerdir. Ayrıca eser bugün Tarih Bölümü’nün olduğu bütün Fakültelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Eserin ikinci baskısı 1982 yılında yapıldı. Bunu takip eden her yılda bir baskısı daha yapılarak 1997’de 15. baskıya ulaştı. Ülkemizde İlmî bir eserin her yıl yeni bir baskı yapması ender görülen hâdisedir. Bu da eserin yalnızca üniversite çevresinde değil, aynı zamanda halk arasında da okunduğımu göstermesi açısından son derece önemlidir.

Maalesef Türk Millî Kültürü adlı eser bundan önceki baskılannda -rahmetlinin de sağlığında şikâyet ettiği gibi-, hocanın şanına yaraşır bir şekilde basılmadı. Hurufat sistemi arzu edilen teknik güzellikte değildi. Merin içerisinde “italik” tarz da yoktu.


Şatolar sıkışık idi ve gözleri oldukça yoruyordu. Ciltlerde iplikli dikiş kullanılmadığı için yeni alınan kitaplar hemen dağılıyordu.

İste bütün bu olumsuz durumlara son vererek eseri “istenilen ve de arzu edilen se­viyede” basma işini üzerine alan, bunda da muvaffak olan Ötüken Neşriyat yetkili­lerine, husûsiyle tertip, tanzim ve tashihinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Erol Kılınç dostumuza ailesi ve şahsım adına şükranlarımızı sunarız. Ayrıca eserin yeniden dizilmesi sebebi ile tashihi ve indeks’inin hazırlanmasında büyük emek sarfe-den asistan arkadaşlarımız Ali Ahmetbeyoğlu,Mualla Uydu, Orhan Doğan ve Ab_ durrahman Kaplan’a teşekkür ederiz.

Eser, rahmetli hocamın arzu ettiği şekilde basıldığı için, o kadar mutluyum ki….

Abdülkadir DONUK


Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar