Türk Tarihi Araştırmaları

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları – Hüseyin Namık Orkun

Paylaş

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları 1938 de Ankara’da Sümer Basımevi’nde basılmış olan Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, 18,5 x 12 boyunda 48 + VIII sayfadır. Bu eser, Macar bilginlerinden Moravcsik Gyula’nın “Macar Tarihinin Biazns Kaynakları”, adlı kitabının yalnız Türk tarihini ilgilendiren bölümlerinin Türkçeye çevrilmesiyle meydana gelmiştir. Eser, Hüseyin Namık Orkun’un bir önsözü (Sf. 3-4) ile bir de sonsözünü (Sf. 47-48) ihtiva etmektedir. Sondaki 8 sayfa endekstir.

İndir (PDF, 4.01MB)