Başyazı »

Yorum Yap |

ürk din tarihinin metodik incelenmesinde G. Mensching ve J. VVach’ın birbirine çok yakın terimlerle ifade ettikleri ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyan ikili din tasnifini dikkate almak gerekmektedir. Mensching dinleri “Millî Dinler” ve “Evrensel …

Devamını okuyun »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Başyazı

Türkistan’ın Coğrafi Konumu ve İlkçağ Kaynaklarına Göre Tarihi

Hasan BAHAR

Türkistan’ın ilkçağı ile ilgili yazılı kaynak yok gibidir.  Ancak Türkistan hakkında komşuları olan Çin, Hint, İran ve Iran kaynaklarından bilgiler öğrenmekteyiz.

Türkistan geniş bir coğrafya’yı kapladığı için komşuları birbirinden çoğu zaman habersiz olduğun­dan  Türkistan’da  da  oturan kavimleri farklı bi r  şekilde adlandırmıştır. Bu yüzden Türkistan’da oturan insanların neredeyse her dönemde her millet tarafından ayrı zikredildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle tarih çalışmalarında bir çok zorluklar çıkmaktadır. Mesela, Rusya’nın güneyinden  Çin’in  kuzeyinde  bulunan  (çoğunlukla Bozkır bölgesinin  batısı Batı-Sibirya ve  Turgay) İskitler; Asur kaynaklarında “Ashkuzal” İran ve  Hintliler tarafından da “Saka”  ya da “Caka”, Grekler tarafından İskit (Skuthol) olarak adlandırılmıştı. M.Ö.  XIII.  yüzyılda Orta Asya’nın doğusunda görülen  Hunlara ise  Çinliler  “HiyongNu”  ve Hintliler “Huna”  ve daha sonraları bu kavme Romalılar “Hunni” demişlerdi. Ayrıca son  zamanlarda Hunlar ile İskitler’in beraberliği bilim adamlarınca kabul edilmeye başlanmıştır .

 1961 yılında Profesör Akışoğlu Issık Göl yakınında Issık-Kurgan yerleşmesini ortaya çıkarmıştır. Mezarlardan birinde bulunan bir hükümdara ait tacda kurt motifi işlenmiştir.  Bunun yanında eski Türk harfleriyle yazılmış bir gümüş t abakt a26 Türk harfi yer almaktadır. Issık-Kurgan’ın Sakalar (İskit)’ın başkenti olduğu açıklanmış­tır.

Devamı

 Benzer başlıklar

Peçenek Tarihi- Akdes Nimet KURAT

2014-10-19 12:56:13
gtt

18

Bizansın Gizli Tarihi-Prokopius

2014-09-05 20:33:31
gtt

18

Bizans Tarihi – Ostrogorsky

2014-09-05 20:28:13
gtt

18

Moğol Tarihi-Konstantin D’Ohsson

2014-09-05 19:44:37
gtt

18

Moğolların Gizli Tarihi

2014-07-24 12:14:56
gtt

18

Türklerin Dinî Tarihi

2014-03-08 15:10:37
gtt

18

Yorum Yazın!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

Şu etiketleri kullanabilirsiniz:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> 

> Gravatar.