Başyazı »

Yorum Yap |

Moğol ordusu, Polonya ve Macar ordularını yenerek, 1241 yılında Macaristan’ı işgal etti, bu nedenle Macar kralı kaçmak zorunda kaldı. 1242’de, büyük bir askeri direniş olmamasına rağmen, Moğollar apar topar ülkeden ayrıldı. 

Ağaç halkaları, araştırmacıların …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Başyazı

Türkler ve Orta Asya San’atı Meselesi

Josef Strzygovski

Keçe halı üzerinde kuğu işlemesi/ Pazırık Kurganı-5 MÖ. 252-238 (1949 yılında çıkartılmıştır.)

Mevzu bugünkü Türkler değildir; bunlar vaktiyle Orta Asya’da yaşamış ve bugüne kadar Maverayı-ı Kafkas’taki yeni teşekkül müstesna olarak, mevcudiyetlerini idame ettirmiş olan Türk milletinin mühim bir kısmını teşkil eder. Şimdi yavaş yavaş temsilî san’at hakkında ilmi tetkikler mahiyetine inkılap eden san’at tarihi, artık göz kamaştıran bir heybetle ön safta bulunan ve her müptedinin hayret ve takdirini zaten celbetmiş olan büyük abideler ile iktifa etmeyip, onları tenkidî bir şekilde tetkikten başlayarak bunların mahiyet ve kıymetlerini daima geriye doğru takip ederek ve mesela sırasıyla Balkan, Küçük Asya, Suriye ve Mısırı azimet noktası ittihaz ederek, Türklerin İran’da intişar ettikleri sahaya ve nihayet Türk kavimlerinin ana vatanı olan garbî ve yukarı Asya’ya – ki ben bu tabiri de “Orta Asya ism-i umumisi altında hülâsa ediyorum- kadar olan Türk abidelerinin mahiyetini tespite çalışır.

 Devamı

 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 3, 1935