Başyazı »

Yorum Yap |

Çin’de 2 bin yıllık antik kent keşfedildi. İç Moğolistan’da ortaya çıkarılan kalıntılar Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait arkeolojik bulgularda Hunlara ait eşyalara rastlandı.
Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yapılan arkeolojik kazılarında, 2 bin yıllık olduğu düşünülen …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz eserleri bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Kadim Türklerle ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutan birbirinden güzel belgeseller

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları

Duyurular

Türk tarih araştırmalarında son gelişmeler, konferanslar, sempozyumlar

Anasayfa » Başyazı

Türkler ve Orta Asya San’atı Meselesi

Josef Strzygovski

Keçe halı üzerinde kuğu işlemesi/ Pazırık Kurganı-5 MÖ. 252-238 (1949 yılında çıkartılmıştır.)

Mevzu bugünkü Türkler değildir; bunlar vaktiyle Orta Asya’da yaşamış ve bugüne kadar Maverayı-ı Kafkas’taki yeni teşekkül müstesna olarak, mevcudiyetlerini idame ettirmiş olan Türk milletinin mühim bir kısmını teşkil eder. Şimdi yavaş yavaş temsilî san’at hakkında ilmi tetkikler mahiyetine inkılap eden san’at tarihi, artık göz kamaştıran bir heybetle ön safta bulunan ve her müptedinin hayret ve takdirini zaten celbetmiş olan büyük abideler ile iktifa etmeyip, onları tenkidî bir şekilde tetkikten başlayarak bunların mahiyet ve kıymetlerini daima geriye doğru takip ederek ve mesela sırasıyla Balkan, Küçük Asya, Suriye ve Mısırı azimet noktası ittihaz ederek, Türklerin İran’da intişar ettikleri sahaya ve nihayet Türk kavimlerinin ana vatanı olan garbî ve yukarı Asya’ya – ki ben bu tabiri de “Orta Asya ism-i umumisi altında hülâsa ediyorum- kadar olan Türk abidelerinin mahiyetini tespite çalışır.

 Devamı

 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 3, 1935

Benzer başlıklar

VIII. Yüzyıl Türkçesi

2015-12-07 21:01:00
gtt

1

Köktürk Kurganı

2014-06-18 17:25:16
gtt

1

Osmanlı’da Bilim

2014-06-26 07:30:36
gtt

1

Hunlar Meselesinin Bugünkü Hali

2012-01-02 20:06:38
gtt

1

Cengiz Han’ın Kayıp Mezarı

2014-03-09 16:23:31
gtt

1

Eski Türk İnancı

2010-06-15 22:34:02
gtt

1

Bozkır Filozofu Asan Kaygı

2011-02-04 16:44:50
gtt

1