Başyazı »

Yorum Yap |

Moğolistan’da Kültekin ve Bilge Kağan’ın babası olan İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan’a ait anıt bulundu. Yazıtta ‘Tanrı’, ‘Türk’, ‘Kutluk’, ‘Tümen’ yazıları yer alıyor. Keşifle ‘Türk’ adının ilk kez geçtiği düşünülen Orhun Anıtları’ndan daha …

Read the full story »
Kütüphane

E-kitap olarak sunulan kitapların tamamı tanıtım amaçlıdır. Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz eserleri e-posta adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Kültür&Sanat

Tarihin başlangıcından günümüze kadar Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları

Belgeseller

Türk tarihi ile ilgili hazırlanmış birbirinden güzel belgeselleri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Arkeoloji

Yerli ve yabancı araştırmacıların gerçekleştirdikleri arkeoloji çalışmaları, güncel arkeoloji haberleri...

Duyurular

Genel Türk Tarihi alanında yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeleri bu köşeye ekleyeceğiz. Siz de burada duyurmak istediklerinizi bize iletebilirsiniz.

Anasayfa » Hocalarımız, Türkiye

Yard.Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

 

ahmetbeyoglu1964 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu’ndaki,1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokullundaki,1982 yılında ise Kayseri Lisesi’ndeki eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 1987 yılı Haziran ayında İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirerek,Eylül ayında aynı fakültenin Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı üniversitede, ““Grek Seyyahı Priskos (V.Asır) ‘a Göre Avrupa Hunları” isimli Yüksek Lisans tezini bitiren Ali Ahmetbeyoğlu 1990 yılında aynı kürsüde doktoraya başladı. Doktora konusu ile alakalı çalışmalarda bulunmak üzere devlet bursu ile 1992-93 yılları arasında Macaristan’da bulunan Ahmetbeyoğlu, 1997 yılında “Avrupa Hun İmparatorluğu” konulu doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 1987 Kasım ayında Genel Türk Tarihi kürsüsüne Araştırma Görevlisi olarak atanan Ali Ahmetbeyoğlu,1999 Ekim ayında ise aynı Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Halen bu görevini devam ettirmekte olan Ali Ahmetbeyoğlu’nun çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi ve yayınlanmış kitapları mevcuttur. Doğu Avrupa,Orta Asya tarihi,kültürü,stratejisi ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.

 1. Avrupa Hunları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.
 2. Attila’nın Sarayında Bir Romalı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.
 3. Sorularla Eski Türk Tarihi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014.
 4. Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi, Editör Ali Ahmetbeyoğlu, E.Afyoncu, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2001.
 5. Afganistan Üzerine Araştırmalar, Yayına hazırlayan Ali Ahmetbeyoğlu, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2001.
 6. Milletler Arası Ortadoğu: Kaos mu, Düzen mi? Konferansı 9-10 Ocak 2004 Bildirileri, Yayına Hazırlayanlar, Ali Ahmetbeyoğlu, R. Ahıshalı, H. Demiroğlu, Y. Başkan, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2004.
 7. Rus Arşivlerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi, Yayına Hazırlayanlar, Ali Ahmeybeyoğlu, İ. Keskin, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.
 8. Kafkas Dosyası, Yayına hazırlayan Ali Ahmetbeyoğlu F. Sancaktar, R. Ahıshalı Y. Başkan H. Demiroğlu, , Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2006.
 9. Afganistan’a Seyahat, Yayına Hazırlayan Ali Ahmetbeyoğlu, Selis Kitaplar, İstanbul 2008.
 10. Belgelerin dilinden Osmanlı ve Avrupa: Vesaik-i tarihiye ve siyasiye tetebbuatı, Yayına Hazırlayanları, H. N. Göçen, Ali Ahmetbeyoğlu, İ. Keskin, Selis Kitaplar, İstanbul 2008.
 11. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı Osmanlı’nın İzinde, I-II, Edetör F. Emecen, İ. Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Timaş Yayınları, İstanbul 2013.

 1. ‘‘Krum Han’’, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 25, 1989, sayfa 44-48.
 2. ‘‘Omurtag Han (814-831)’’, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 34, 1989, 42-46.
 3. ‘‘Grek Seyyahı Priskos’a (V. Asır) Göre Avrupa Hunları’’, Türk Kültürü, 335, 1991,
 4. 137-140.
 5. ‘‘Attila Devrinde Hun-Doğu Roma Münasebetleri’’, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 71, yıl 1991, s. 53-58.
 6. ‘‘Tervel Han (702-718)’’, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s.563-568.
 7. ‘‘Madara Kaya Kabartması ve Kitabeleri’’, Tarih Dergisi, sayı 35, 1994, s. 35-54.
 8. ‘‘Bulgar Hakanları Listesi’’, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14, yıl 1994, s. 1-8.
 9. “Avrupa Hunlarının ‘Sihirli Geyik’ Efsanesi”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı,Ankara 1995, s. 65-68.
 10. ‘‘Tuna Bulgar Hanı Krum (803-814) Kanunlarının Eski Türk Töresi AçısındanDeğerlendirilmesi’’, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İstanbul 1996, s. 15-27.
 11. ‘‘Tuna Bulgar Hanı Krum (803-814) Kanunlarının Eski Türk Töresi Açısından Değerlendirilmesi’’, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İstanbul 1996, s. 15-27.
 12. ‘‘Attila ve Ares’in Kılıcı’’, Türk Kültürü, sayı 416, yıl 1997, s.739-740.
 13. ‘‘Tuna Bulgar Hükümdarı Malamir Han (831-836)’’, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, sayfa 217-220.
 14. ‘‘1550. Yıl Dönümünde Anatolius Barışı Hakkında Düşünceler’’, Tarih Dergisi, sayı 36, İstanbul 2000, s. 1-6.
 15. ‘‘Prof. Dr. Mehmet Saray ile Afganistan Üzerine Bir Söyleşi’’, Afganistan Üzerine Araştırmalar (yayına hazırlayan Ali Ahmetbeyoğlu), İstanbul 2002, s. 177-192.
 16. ‘‘Büyük Hun Hükümdarı Attila’’, Türkler, Cilt I, Ankara 2002, s. 902-920.
 17. ‘‘Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri’’, Türkler, Cilt II, Ankara 2002, s. 522-529.
 18. “Büyük Hun Hükümdarı ‘Attila’, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 7, Bişkek 2003, s. 1-20.
 19. ‘‘Avrupa Hun ve Hazar Devletlerinde Ekonomik Hayat’’, Belleten, sayı 254, Ankara 2005, s.117-129.‘‘
 20. Dört Tekerlekli Yük Arabalarından Köşklere Hun Kadınları Ve Takıları’’, Tarih Dergisi, Sayı 43, 2006, s.53-82.
 21. ‘‘ Kazan Tarihi’’, Tarih Dergisi, Sayı 44, 2006, s.49-64.
 22. ‘‘Kubrat Han Ve Büyük Bulgar Devleti’nin Kuruluşu’’, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 13, 2007, s. 35-42.
 23. ‘‘Yurt Tutan Hükümdar Asparuh Han Ve Tuna Bulgar Devleti’nin Kuruluşu’’, Omeljan Pritsak Armağanı, Sakarya 2007, s.395-402.
 24. ‘‘Orta Asya Satrancında Doğu Türkistan’ın Önemi’’, Türk Yurdu, sayı 237, 2007, s. 230-232.
 25. ‘‘Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin’in Türkistan’ın İstilasına Dair Eseri’’, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s. 727-732.
 26. ‘‘Boylar Birlikteliğinden Devlete geçiş Nişanesi ve Güç Sembolü Olarak Hun Altın Silahları’’, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof.Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul 2008, s. 117-138.
 27. ‘’Tarihçi Theophanes Confessor ve Eserinin Türk Tarihi Açısından Ehemmiyeti’’, Sosyoloji Dergisi, sayı 19, 2009/2 s. 285-296.
 28. ‘‘Bizans Tarihçisi Menandros’un Türkler (Gök-Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler’’,Tarih Dergisi, sayı 50, 2009, s. 11-26.
 29. ‘‘Türkistan Hakkında Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve İstatistiki Malumat’’, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 22, 2009, s. 1-21.
 30. ‘‘Kafkasya Hakkında Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve İstatistiki Malumat’’, Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İstanbul 2009, s. 27-50.
 31. ’’Bizans Tarihçisi Menandros’un Türkler (Gök-Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler’’, Tarih Dergisi, Sayı 50, 2009, s.11-26.
 32. ‘‘Kent Arşivlerinin Tarih Ve Kültür Araştırmalarındaki Yeri’’, Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı, Kayseri 2010, s. 375- 386.
 33. ‘‘İslam Öncesi Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomi’’, Birinci İktisat kongresi Tebliğleri-1, 2010, s. 51-61.
 34. ‘‘İstenilmeyen ve Vazgeçilemeyen Bir Roma Generali: Flavius Aetius’’, Prof.Dr. Özkan İzgi’ye Armağan, Ankara 2011, s. 35-48.
 35. ‘‘Sogdiana ve Hsiung-nu’’ (tercüme), Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, İstanbul 2011, s. 373-390.
 36. ‘‘Bulgarları Oluşturan Boylardan Kutrigurlar ve Utigurlar’’, Tarih dergisi, sayı 51(2010/1), İstanbul 2011, s. 1-19.
 37. ‘‘İslamiyet Öncesi Türk Tarihçiliğinin Problemleri’’, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011, s. 293-300.
 38. “İstanbul’un Solan Bir Rengi: Karay Türk Cemaati”, Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu, Bilecik Üniversitesi, Ankara 2011, s. 479-490.
 39. ‘‘Attila’nın Oğlu Dengizik’in Devleti İhya Mücadelesi’’, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XVII, Sayı 2, 2012, s. 301-314.
 40. ‘‘Bizans Tarihçisi Theophanes Byzantios’da Türkler’’, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XVII, Sayı 2, 2012, s. 541-546.
 41. ‘‘Romalı Tarihçi Olympiodorus’un Türk Tarihi Bakımından Önemi’’, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Prof.Dr. Turan Yazgan Armağan Üçlemesi 1, Sayı 206, 2013, s. 451-456.
 42. ‘‘Hun Dış Politikasında Balkanların Önemi’’, Türk Tarihinde Balkanlar,I, Sakarya 2013, s. 107-122. (Aynı mı??)
 43. ‘‘Tuna Bulgar Devleti-Bizans Münasebetleri’’, Türk Tarihinde Balkanlar I, Sakarya 2013, s. 135-144.
 44. ‘‘İmparator Konstantinos VII. Porphyrogennetos’un De Administrando İmperio Adlı Eserinin Türk Tarihi İçin Önemi’’, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı Osmanlı’nın İzinde, I-II, İstanbul 2013, s. 69-84.
 45. “Hunlar Döneminde Balkanların Durumu”, Balkanlar El Kitabı, cilt I, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, s.75-90.
 46. ‘‘Attila Dönemi Hun İdari Yapısı’’, 1.Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, 3-4 Nisan 2014, Bişkek/Kırgızistan Sunulan bildiri.
 47. ‘‘Uzlar’’, “Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri Sempozyumu’’ Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 21-23 Mayıs 2014 Ankara Sunulan bildiri.
 48. ‘‘İslam Öncesi Türk Toplumunda Eğitim Aracı Olarak Spor’’, Türk Halklarının Genelensek Spor Oyunları Uluslar Arası Sempozyumu, , Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ,Bişkek, 20-22 Kasım 2014 Sunulan Bildiri.

Mustafa Safran, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lügatlere Göre Kuman-Kıpçaklar, Ankara 1993, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 89, Nisan 1994.

 

 

 

Yorum yazın !

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

“Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.”

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar